Konferencję z udziałem przedstawicieli największych włoszczowskich przedsiębiorców otworzył starosta Dariusz Czechowski (fot. Starostwo Powiatowe).

Spotkanie przedstawicieli największych firm z nauczycielami i doradcami zawodowymi z powiatu włoszczowskiego

20 kwietnia w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja poświęcona planowaniu kierunków kształcenia zawodowego we włoszczowskich szkołach  ponadpodstawowych i mechanizmów kształtujących miejscowy rynek zatrudnienia.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, największych firm z powiatu oraz dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami zajmującymi się doradztwem zawodowym.

Zaproszenie władz powiatu przyjęły największe firmy naszego regionu, to jest ZPUE, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Tartak Olczyk i Rafmal. Pracodawcy w krótkich prezentacjach przedstawili profile działalności oraz swoje oczekiwania i propozycje dotyczące planowania profilów kształcenia przyszłych pracowników.

Okazuje się, że najbardziej poszukiwanym pracownikiem w naszym powiecie jest mechanik, ślusarz, spawacz. Spada natomiast zapotrzebowanie na ekonomistów. Pracodawcy zadeklarowali pomoc i współpracę z doradcami zawodowymi w zakresie umożliwienia tak zwanych „wizyt zawodoznawczych” organizowanych przez szkoły.

W trakcie dyskusji jej uczestnicy przyznali, że zmieniający się rynek, rozwój technologii, zmiana uwarunkowań środowiskowych i społecznych wymaga podjęcia wyzwań i zmian w sposobie podejścia do kształcenia przyszłego pracownika nie tylko ze strony szkół i instytucji oświaty. Dużą rolę w procesie planowania wyboru zawodu odgrywają również rodzice.

Pożądane efekty może dać jedynie dobra współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, będącymi organami prowadzącymi szkoły, poszczególnymi jednostkami systemu oświaty, instytucjami rynku pracy, rodzicami oraz pracodawcami. Tylko wtedy możliwe będzie wypracowanie strategii i mechanizmów gwarantujących pozostawanie absolwentów naszych szkół na miejscowym rynku zatrudnienia – uważa starosta włoszczowski Dariusz Czechowski.

/RB/

UDOSTĘPNIJ