Na spotkaniu w starostwie nasi samorządowcy rozmawiali o drogach (fot. Starostwo Powiatowe Włoszczowa).

Spotkanie samorządowców we włoszczowskim starostwie. Rozmawiano o drogach

21 marca w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie władz powiatu z włodarzami samorządów gminnych. Dużo uwagi poświęcono remontom dróg.

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim nowego Funduszu Dróg Samorządowych – mechanizmu wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań drogowych.

W związku z możliwością złożenia wniosków o dofinansowanie ze wspomnianego funduszu starosta Dariusz Czechowski zaproponował dyskusję nad możliwością partycypacji gmin w kosztach przedsięwzięć na drogach powiatowych.

Podkreślił, że ze względu na trudną sytuację finansową powiatu dało by to dużo większe możliwości przeprowadzenia remontów odcinków powiatowych. Ponadto starosta Czechowski poruszył sprawę pilnego wykonania prac zabezpieczających na wiaduktach w ciągach dróg powiatowych w miejscowościach Łachów, Bichniów i Ropocice.

Spotkanie było również okazją do zapoznania burmistrza i wójtów z osobą nowego dyrektora włoszczowskiego szpitala – Rafała Krupy, który przedstawił bieżącą sytuację placówki oraz wstępne plany, co do swojej działalności.

/RB/

UDOSTĘPNIJ