Strażacy z Secemina dostarczają mieszkańcom gminy maseczki i nadają komunikaty (fot. KP PSP Włoszczowa).

Strażacy pomagają społeczeństwu w czasach zarazy. Rozwożą żywność, maseczki i nadają komunikaty

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie oraz druhowie z OSP czynnie włączyli się w walkę z koronawirusem.

Poza realizacją zadań ustawowych nasi strażacy systematycznie przygotowują się do walki z epidemią i wspomagają inne służby w ich działaniach.

Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wyznaczył jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do dostarczania niezbędnych artykułów do miejsc kwarantanny. Takie działania prowadzone są obecnie na terenie gminy Włoszczowa i Kluczewsko. W akcjach dostarczania pakietów żywnościowych uczestniczą jednostki z Kurzelowa, Czarncy i Kluczewska.

Przed rozpoczęciem tej akcji druhowie przeszli stosowne szkolenie w komendzie. Od strażaków zawodowych otrzymali też środki ochrony indywidualnej (gogle, maseczki z filtrem FFP2 i rękawiczki lateksowe) oraz środki do dezynfekcji rąk.

Od 2 kwietnia zastęp z jednostki OSP Secemin, na prośbę wójta gminy Tadeusza Piekarskiego, nadaje komunikaty mieszkańcom, zachęcając ich do pozostania w domach oraz przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny.

Podczas tych działań informacyjnych strażacy kolportują wśród mieszkańców maseczki ochronne zakupione przez Urząd Gminy w Seceminie (bez kontaktu z ludźmi poprzez zawieszanie pakietów maseczek na ogrodzeniach posesji).

Mł. bryg. Tomasz Szymański – PSP Włoszczowa

Komendant powiatowy składa wyrazy podziękowania wszystkim strażakom z powiatu włoszczowskiego, jak również władzom samorządowym, służbom, inspekcjom, firmom i instytucjom współpracującym z jednostkami ochrony przeciwpożarowej za zaangażowanie i profesjonalizm podczas realizacji działań w tym trudnym czasie epidemii.

/RB/

UDOSTĘPNIJ