Uczestnicy odbioru kolejnego przebudowanego odcinka drogi powiatowej przez Cieśle.

W Cieślach wybudowano ponad 400-metrów nowego asfaltu. Był to drugi etap prac na drodze powiatowej. W planach jest trzeci

Blisko 1,5 miliona złotych kosztowała przebudowa 430 metrów ważnej drogi powiatowej w Cieślach, w gminie Krasocin. Była to kontynuacja ubiegłorocznego remontu tej trasy. Do zrobienia zostało jeszcze ponad 2 kilometry w kierunku Występ.

W uroczystym odbiorze końcowym uczestniczyli między innymi poseł Bartłomiej Dorywalski, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artur Konarski, władze samorządowe powiatu na czele ze starostą Dariuszem Czechowskim, przedstawiciele wykonawcy oraz sołectwa.

W ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia asfaltowa na długości około 430 metrów, jednostronny chodnik dla pieszych i zjazdy na posesje z kostki brukowej oraz odwodnienie. Wykonawcą była włoszczowska firma Dukt. Inwestycja kosztowała blisko 1,5 miliona złotych, z czego 787 tysięcy dofinansowania pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a ponad 715 tysięcy stanowił wkład własny powiatu.

Warto nadmienić, że była to kontynuacja przebudowy tej samej drogi przez Cieśle (we wrześniu ubiegłego roku oddano do użytku ponad 1,1 kilometra od granicy powiatu w kierunku wsi; inwestycja ta pochłonęła 1,9 miliona złotych, w tym powiat pozyskał ponad 1,5 miliona z budżetu państwa, pomogła też gmina Krasocin, przekazując przeszło 190 tysięcy).

Mieszkańcy Ciesiel, w tym wiceprzewodnicząca Rady Powiatu i dyrektorka miejscowej szkoły Aneta Jończyk oraz sołtys wsi Bogusław Spurek byli bardzo wdzięczni władzom powiatu za kolejny przebudowany odcinek ruchliwej drogi przez ich miejscowość.

Podkreślali, że ten odcinek był bardzo ważny z uwagi na fakt, że mieści się on blisko szkoły podstawowej, a dzięki nowemu chodnikowi poprawi się bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci.

Wyrazili też nadzieję, że powiat będzie czynił starania, aby w niedalekiej przyszłości zrealizować trzeci etap prac, czyli dokończyć remont całej drogi przez Cieśle (do zrobienia zostały ponad 2 kilometry zniszczonej po budowie kanalizacji nawierzchni aż do Występ).

/RB/

UDOSTĘPNIJ