Spotkanie wszystkich włodarzy naszych samorządów na Placu Wolności we Włoszczowie: (od lewej) Tadeusz Piekarski, Rafał Pałka, Ireneusz Gliściński, Dariusz Czechowski, Jarosław Dominik, Zbigniew Matyśkiewicz, Bartłomiej Dorywalski, Grzegorz Dziubek, Andrzej Walasek i Małgorzata Gusta.

Wszystkie gminy powiatu włoszczowskiego chcą pomóc Ukrainie. Wspólnie ogłosiły to na… Placu Wolności. Gdzie można dostarczać dary?

28 lutego na Placu Wolności we Włoszczowie wszyscy włodarze gmin naszego powiatu poinformowali o swojej gotowości do pomocy ogarniętemu wojną narodowi ukraińskiemu. 

Inicjatorem zorganizowania wspólnej akcji pomocy był poseł Bartłomiej Dorywalski. Na jego apel odpowiedzieli wszyscy włodarze, którzy zgromadzili się w poniedziałek w symbolicznym miejscu – w rynku na Placu Wolności. Na znak solidarności samorządowcy trzymali w rękach dwie flagi – Polski i Ukrainy.

Wszyscy opowiadamy się za suwerenną, integralną terytorialnie i niepodległą Ukrainą. Wszyscy jesteśmy solidarni z Ukrainą, wszyscy razem pomagamy Ukrainie. Ważne jest, żebyśmy w tak trudnym czasie po prostu byli razem, bo „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” – mówił Bartłomiej Dorywalski.

Poseł poinformował o dwóch ważnych stronach internetowych: pomagamukrainie.gov.pl oraz swietokrzyskiedlaukrainy.pl, zaapelował do mieszkańców o spokój, nie popadanie w panikę, jaka miała miejsce ostatnio na stacjach benzynowych i bankach, a także o bojkot produktów pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego w sklepach.

Obecni na spotkaniu starosta włoszczowski, burmistrz miasta oraz wójtowie wszystkich gmin poinformowali o podjętych działaniach pomocowych oraz punktach zbiórek, gdzie mieszkańcy mogą dostarczać od poniedziałku do odwołania potrzebne rzeczy.

Starosta Dariusz Czechowski powiedział, że bardzo dużo osób jest gotowych przyjąć do swojego domu uchodźców wojennych. Na prośbę dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej przekazał mieszkańcom, żeby nie przekazywali odzieży, bo tej jest pod dostatkiem.  

Jako starostwo będziemy próbować wspólnie z gminami koordynować działania pomocowe. Jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodą świętokrzyskim i Caritasem – powiedział Dariusz Czechowski.

 

Zawsze Włoszczowa była solidarna w trudnych chwilach. Takiej solidarności i braterstwa potrzeba jest dzisiaj. Wolna, suwerenna Ukraina to wolna Polska i Europa – stwierdził burmistrz Grzegorz Dziubek.

/RB/

Punkty zbiórek darów w powiecie włoszczowskim
Powiat: Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie
Gmina Włoszczowa: Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa numer 2, Przedszkole Samorządowe numer 2 i 3 we Włoszczowie, Dom Kultury w Kurzelowie, Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie, Dom Kultury w Koniecznie, Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie, Szkoła Podstawowa w Czarncy, Szkoła Podstawowa w Bebelnie (koordynator - Urząd Gminy)
Gmina Krasocin: szkoły, remizy strażackie, koła gospodyń wiejskich (koordynator - Urząd Gminy)
Gmina Kluczewsko: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina Secemin: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina Moskorzew: Gminny Ośrodek Kultury w Chlewicach, remiza strażacka i Zespół Placówek Oświatowych w Moskorzewie (koordynator – Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
Gmina Radków: remizy strażackie w Radkowie, Dzierzgowie i Kossowie (koordynator – Urząd Gminy).

Zobacz również: #włoszczowadlaukrainy

 

UDOSTĘPNIJ