Uczestnicy rajdu pieszego przed mogiłą partyzantów Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym w Olesznie.

130 osób przeszło szlakiem oddziałów „Marcina” i „Nurta” w gminie Krasocin

24 maja odbyło się w Olesznie podsumowanie 13. rajdu pieszego szlakiem oddziałów „Marcina” i „Nurta”. Szlakiem ważnych wydarzeń historycznych wędrowało 130 uczestników.

Przed wyjściem na trasę rajdu odprawiona została msza święta w oleszyńskim kościele w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych ugrupowań podziemnego państwa, którzy walczyli o wolność ojczyzny, zwłaszcza w okolicach Oleszna i Chotowa.

Następnie uczestnicy ruszyli w trasę Oleszno-Kozia Wieś-Chotów, aby poznać miejsca upamiętniające wydarzenia związane z walkami oddziałów „Marcina” (majora Mieczysława Tarchalskiego) i „Nurta” (majora Eugeniusza Kaszyńskiego).

W trakcie przemarszu uczniowie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przy tablicy na budynku szkoły, tablicach w kościele, przy mogile partyzantów Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym, pomniku przy ulicy Przedborskiej i przy drodze na Rudkę (Kozia Wieś), przy grobie nieznanego partyzanta o pseudonimie „Kruk” oraz pomniku w Chotowie przy drodze do Włoszczowy.

Po powrocie z trasy w Szkole Podstawowej imienia Armii Krajowej w Olesznie odbyło się uroczyste podsumowanie rajdu pieszego. Rozstrzygnięto konkursy historyczny i plastyczny.

Wydarzenie zorganizowano w ramach XIII Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego Stowarzyszenia Szkół imienia Bohaterów Armii Krajowej.

W tym roku szkolnym głównym organizatorem rajdu, mającego na celu poznanie historii miejsc upamiętniających walki wspomnianych majorów na ziemi włoszczowskiej, była Szkoła Podstawowa imienia Armii Krajowej w Olesznie. Szkolnym koordynatorem projektu była wicedyrektor Anna Resiak.

Warto nadmienić, że projekt ten realizowało w województwie świętokrzyskim dziewięć szkół, w tym jedna z powiatu włoszczowskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął świętokrzyski kurator oświaty.

Celem przedsięwzięcia było poznanie bohaterów Armii Krajowej i ich roli w odzyskanie niepodległości Polski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na życie i działalność Mieczysława Tarchalskiego „Marcina” i Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta”.

Rafał Banaszek

UDOSTĘPNIJ