Wójt Kluczewska Rafał Pałka dziękuję mieszkańcom za tak liczny udział w wyborach parlamentarnych, dzięki czemu gmina otrzyma 2,5 miliona złotych nagrody od rządu.

2,5 miliona złotych dla Gminy Kluczewsko za udział w wyborach. Kampania zainicjowana przez wójta przyniosła wielki sukces

2,5 milion złotych nagrody w ramach tak zwanego bonusu frekwencyjnego od rządu otrzyma Gmina Kluczewsko za najwyższą w powiecie włoszczowskim frekwencję podczas wyborów parlamentarnych, która wyniosła prawie 73 procent.

Sukces Kluczewska to efekt szerokiej kampanii społecznej, którą zainicjował wójt gminy Rafał Pałka. List otwarty do mieszkańców, zapraszający do udziału w głosowaniu, trafił praktycznie do każdego domu na terenie gminy. Społeczeństwo odpowiedziało na apel swojego włodarza i tłumnie poszło na wybory 15 października. Frekwencja w gminie Kluczewsko wyniosła rekordowe 72,91 procent.

Efekt pospolitego ruszenia do głosowania jest taki, że samorząd ten otrzyma w sumie 2,5 miliona złotych w ramach konkursu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod nazwą “Bonus frekwencyjny dla gmin do 20 tysięcy mieszkańców”, w tym: 1 milion z budżetu obywatelskiego na dowolny cel, kolejny milion na remizy ochotniczych straży pożarnych (za najwyższą frekwencję w powiecie) oraz 250 tysięcy z przeznaczeniem na działalność kół gospodyń wiejskich i orkiestr dętych i tyle samo na kluby sportowe (frekwencja powyżej 60%).

Rafał Pałka – wójt Kluczewska

Udowodniliśmy, że sprawy Polski są dla nas ważne. Frekwencja w gminie Kluczewsko była najwyższa w powiecie włoszczowskim. W związku z tym otrzymamy dodatkowe środki finansowe, które zasilą naszą gminę, a tym samym wpłyną na poprawę warunków życia nas wszystkich. To wspólny sukces mieszkańców gminy.

/RB

UDOSTĘPNIJ