Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dobromierza pod kierownictwem kapelmistrza Wojciecha Stojka (z prawej) dostanie pieniądze z budżetu państwa na zakup instrumentów.

60 tysięcy złotych dotacji na zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Gminnej Orkiestry Dętej w Dobromierzu

60 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu państwa otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu na doposażenie swojej orkiestry dętej. Działania jednostki wspierał poseł Bartłomiej Dorywalski z Włoszczowy. 

Dotacja pochodzi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Kultury.

Warto przypomnieć, że w listopadzie ubiegłego roku, na II Kongresie Organizacji Pozarządowych Gminy Kluczewsko w Dobromierzu, podczas którego występowała wspomniana orkiestra, z ust Bartłomieja Dorywalskiego padły deklaracje dotyczące wsparcia muzyków w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Dziś możemy śmiało powiedzieć, że słowo się rzekło, a orkiestra z Dobromierza staje się beneficjentem programu Ministerstwa Kultury, z którego otrzyma 60 tysięcy złotych – informuje poseł.

/RB/

Zobacz również:

Drugi kongres organizacji pozarządowych z gminie Kluczewsko. W imprezie w Dobromierzu uczestniczyło około 150 osób

UDOSTĘPNIJ