- Wykonanie budżetu to nie tylko moja zasługa, ale też radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy – dziękował za udzielenie absolutorium burmistrz Grzegorz Dziubek (fot. UG Włoszczowa).

Burmistrz Włoszczowy dostał wotum zaufania i absolutorium za wykonany budżet. Tylko jeden radny był przeciwny

12 głosami za radni Rady Miejskiej we Włoszczowie udzielili burmistrzowi Grzegorzowi Dziubkowi wotum zaufania za raport o stanie gminy, a następnie absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Głosowanie odbyło się 28 czerwca. Sesja absolutoryjna to, obok budżetowej, jedno z najważniejszych posiedzeń rady w roku. Podczas niej radni oceniają wykonanie budżetu przez burmistrza za ubiegły rok pod względem gospodarności.

Zanim jednak doszło do głosowania nad skwitowaniem, obradowano również nad raportem o stanie gminy Włoszczowa za 2022 rok. Dokument ten stanowi podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, zwłaszcza jeśli chodzi o realizację programów i strategii.

Głos w dyskusji zabierali radni: Roman Sybis, Czesław Młynarczyk, Dariusz Gieroń, Jerzy Wiśniewski i Michał Szafrański.

W swoich wypowiedziach radni dziękowali burmistrzowi za działania w zakresie ekologii (wymianę starych pieców u mieszkańców), inwestycje drogowe, kanalizacyjne, czy termomodernizacyjne, wychwalili też jednostki organizacyjne gminy.

Po dyskusji nad raportem o stanie gminy przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. 12 radnych było za, jeden był przeciwny (Piotr Turczyński).

Wykonania budżetu pogratulował Grzegorzowi Dziubkowi przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Dudkiewicz.

Rada Miejska docenia pana pracę i wysiłki w zakresie rozwiązywania problemów naszego miasta i gminy oraz dbałości o odpowiedni poziom życia mieszkańców – powiedział Grzegorz Dudkiewicz.

Jeśli chodzi o budżet 2022 dochody i wydatki zrealizowano na podobnym poziomie – ponad 98 procent w stosunku do planu. Zaplanowany na początku ubiegłego roku deficyt w kwocie 24 milionów złotych w rzeczywistości wyniósł niewiele ponad 12 milionów. Na koniec 2022 roku gmina Włoszczowa posiadała ponad 18 milionów złotych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Grzegorz Dziubek – burmistrz Włoszczowy

Uzyskane wotum zaufania i absolutorium to praca nas wszystkich działających na rzecz naszej gminy. Dziękuję za owocną współpracę Radzie Gminy, pracownikom Urzędu Gminy, sołtysom, pracownikom jednostek organizacyjnych, spółek i przede wszystkim naszym mieszkańcom. Dzięki współpracy opartej na budowaniu wspólnoty, tak wiele udało nam się osiągnąć w naszej gminie. Dla mnie najlepszą oceną są tak często kierowane do mnie podczas spotkań z mieszkańcami słowa uznania. Szczególnie dostrzegają to ci, którzy po kilku latach nieobecności w naszym mieście wracają, bądź są przejazdem i widzą jak zmieniła się nasza mała ojczyzna. Takim wskaźnikiem są również różnego rodzaju niezależne rankingi oceny samorządów, w których gmina Włoszczowa zajmuje z roku na rok coraz lepsze wyniki na arenie ogólnopolskiej. Niebawem przyjdzie czas, kiedy to przypomnę i zaprezentuję mieszkańcom zrealizowane inwestycje w zakresie oświaty, infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, sportowej, kulturalnej i innych obszarach. Co zostało przeze mnie zastane, a co zostało zrobione i jak wpłynęło to na jakość życia naszych mieszkańców – od tych najmłodszych, czynnych zawodowo, po seniorów.

/RB/

UDOSTĘPNIJ