Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Włoszczowy za wykonany budżet i wotum zaufania za raport o stanie gminy

20 czerwca Rada Miejska we Włoszczowie jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Grzegorzowi Dziubkowi absolutorium za wykonany budżet 2023 oraz wotum zaufania za raport o stanie gminy również za ubiegły rok.

Czytaj więcej

Burmistrz Włoszczowy przedstawił radnym raport o stanie gminy za 2022 rok. Szczegółowa dyskusja nad dokumentem 28 czerwca

– Rok 2022 zapisze się na kartach historii jako ten, w którym zbrojna agresja Rosji na Ukrainę wstrząsnęła naszym poczuciem bezpieczeństwa, a jednocześnie wyzwoliła wśród Polaków gigantyczny gest pomocy w stosunku do obywateli Ukrainy…

Czytaj więcej

Jednogłośne absolutorium i owacja na stojąco dla burmistrza za wykonany budżet. Radni wychwalili włodarza Włoszczowy

29 czerwca na sesji Rady Miejskiej wszyscy radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Grzegorzowi Dziubkowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Nie brakowało pochwał dla włodarza gminy.

Czytaj więcej

Burmistrz Włoszczowy po raz pierwszy otrzymał od wszystkich radnych wotum zaufania i absolutorium. “To wiekopomna chwila” – twierdził szef rady

26 czerwca na sesji Rady Miejskiej wszyscy obecni radni jednogłośnie udzielili Grzegorzowi Dziubkowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Wychwaliła go nawet

Czytaj więcej