Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek przedstawił radnym miejskim ogólny raport o stanie gminy za 2022 rok.

Burmistrz Włoszczowy przedstawił radnym raport o stanie gminy za 2022 rok. Szczegółowa dyskusja nad dokumentem 28 czerwca

– Rok 2022 zapisze się na kartach historii jako ten, w którym zbrojna agresja Rosji na Ukrainę wstrząsnęła naszym poczuciem bezpieczeństwa, a jednocześnie wyzwoliła wśród Polaków gigantyczny gest pomocy w stosunku do tysięcy obywateli Ukrainy, poszukujących schronienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zaczął swoje przemówienie burmistrz Włoszczowy, przedstawiając radnym raport o stanie gminy.

Rok 2022 – jak twierdził Grzegorz Dziubek – był od strony finansowej dużo trudniejszy dla samorządów, niż poprzednie lata. Wpływ na taki stan rzeczy miały – jego zdaniem – negatywne efekty zmian podatkowych, na które nałożyły się skutki wojny w Ukrainie, zwłaszcza galopujący wzrost cen energii oraz wysoka, dwucyfrowa inflacja w naszym kraju.­

Jeszcze samorząd nie uporał się z negatywnymi skutkami pandemii, a już przyszło się zmierzyć ze skutkami wojny u sąsiadów. Gminy stały się dystrybutorem węgla, organizowały miejsca pobytu dla uchodźców z Ukrainy oraz zmuszone były zorganizować miejsca w przedszkolach i szkołach dla uczniów- uchodźców – przypominał Grzegorz Dziubek.

Te wydarzenia i problemy miały niebagatelny wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w ubiegłym roku, które nie ominęły również Włoszczowy.

Mimo tych trudności, jak podkreślał burmistrz, gmina prowadziła ważne dla mieszkańców inwestycje, począwszy od poprawy infrastruktury drogowej, poprzez budowę kanalizacji, inwestycje w odnawialne i ekologiczne źródła energii, budowę świetlic, czy remonty remiz strażackich.

Raport o stanie gminy Włoszczowa za 2022 rok dostępy jest tutaj. Można go znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Włoszczowa. Debata nad tym dokumentem odbędzie się 28 czerwca na sesji Rady Miejskiej.

/RB/

UDOSTĘPNIJ