Nowa Rada Powiatu siódmej kadencji: (od lewej) Łukasz Karpiński, Paweł Strączyński, Zbigniew Matyśkiewicz, Leopold Kwapisz, Damian Moroń, Monika Skoczek, Zbigniew Hamera, Monika Skoczek, Jacek Zięba, Jarosław Krzyżanowski, Piotr Bulski, Dariusz Czechowski, Jerzy Suliga, Jacek Dominik, Piotr Spurek, Rafał Pacanowski, Krzysztof Malinowski i Dariusz Mietelski.

Nowe władze Powiatu Włoszczowskiego wybrane. Starosta, wicestarosta i przewodniczący rady ten sam

6 maja na inauguracyjnej sesji Rada Powiatu Włoszczowskiego wybrała swoje prezydium, nowego starostę, jego zastępcę oraz członków zarządu na siódmą kadencję. Władze zostają na kolejną kadencję te same – to pierwsza taka sytuacja w 25-letniej historii Powiatu.

Na pierwszej sesji Rady Powiatu kadencji 2024-2029 nowo wybrani radni otrzymali na początku zaświadczenia o wyborze od przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej Joanny Kowalczyk oraz złożyli ślubowanie.

Następnie przeprowadzono pięć głosowań tajnych, podczas których wybrano nowego przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, starostę, jego zastępcę oraz dwóch członków Zarządu Powiatu.

Nowym przewodniczącym rady został na drugą kadencję dotychczasowy jej szef, radny-senior Zbigniew Matyśkiewicz. Otrzymał komplet 17 głosów. Matyśkiewicza zaproponował na tę funkcję sam starosta Dariusz Czechowski.

Następnie nowy szef rady zgłosił dwóch kandydatów na swoich zastępców. Zostali nimi radni pierwszej kadencji: Monika Skoczek z Kurzelowa – jedyna kobieta w składzie rady i Piotr Spurek z Ciesiel. Oboje dostali po 16 głosów na „tak”.

Na wyborze nowego prezydium Rady Powiatu Włoszczowskiego zakończyła się inauguracyjna sesja w starostwie. – Teraz przechodzimy do najbardziej oczekiwanego punktu posiedzenia – oznajmił Zbigniew Matyśkiewicz i zaproponował uzupełnienie porządku obrad o cztery dodatkowe punkty, to jest wybór starosty, wicestarosty, dwóch członków zarządu oraz ustalenie miesięcznego wynagrodzenia dla szefa Powiatu.

Radni Rafał Pacanowski (sekretarz obrad) i Zbigniew Matyśkiewicz zarekomendowali, jako kandydata na starostę, dotychczasowego włodarza Powiatu – Dariusza Czechowskiego, wychwalając jego zasługi w minionej kadencji. W głosowaniu tajnym Czechowskiego poparło 16 radnych.

Nowo wybrany starosta poinformował, że to będzie bardzo trudna kadencja i zadeklarował współpracę ze wszystkimi radnymi. Na swojego zastępcę Dariusz Czechowski zaproponował dotychczasowego wicestarostę Łukasza Karpińskiego. Za tą kandydaturą zagłosowało 12 radnych.

Następnie przewodniczący Zarządu Powiatu skorzystał ze swojego kolejnego przywileju i przedstawił radzie dwóch kandydatów na członków zarządu. Zostali nimi: radny pierwszej kadencji Damian Moroń z Praczki (dostał 15 głosów) oraz były wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosław Krzyżanowski (17 głosów), który będzie etatowym członkiem Zarządu Powiatu i będzie pracował w starostwie.

Na pierwszej sesji we włoszczowskim starostwie ustalono też nowe pobory starosty. Przewodniczący rady zawnioskował o podniesienie wynagrodzenia miesięcznego Dariuszowi Czechowskiemu o około 2 tysiące złotych do kwoty 19 470 złotych brutto. Zbigniew Matyśkiewicz wyjaśnił, że w poprzedniej kadencji starosta włoszczowski nie był nagradzany tak, jak jego koledzy z podobnych powiatów, wykazał się osiągnięciami i doświadczeniem. Dlatego rada postanowiła mu podnieść pensję w tej kadencji.

Podczas głosowania nad nowym wynagrodzeniem starosty 15 radnych powiatowych było za (Dariusz Czechowski nie wziął udziału w głosowaniu), przeciwny był jedynie były starosta Jerzy Suliga. Swoją decyzję tłumaczył tym, że staroście Czechowskiemu prawdopodobnie zmniejszy się zakres obowiązków, gdyż w planach władz powiatu jest zwiększenie liczby etatowych członków zarządu do dwóch.

Przewodniczący Matyśkiewicz odpowiedział radnemu Sulidze, że pracy będzie bardzo dużo w tej kolejnej kadencji dynamicznego rozwoju powiatu i trzeba ją właściwie rozdysponować. – Chcemy poprawić zarządzanie, żeby było bardziej efektywne. Dlatego musimy się pracą podzielić, bo czeka nas kawał roboty – wyjaśnił szef Rady Powiatu.

Najważniejsze stanowiska i funkcje w Powiecie Włoszczowskim przejęli więc zwycięzcy kwietniowych wyborów samorządowych w Powiecie, czyli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Ta partia – przypomnijmy – zdobyła 7 kwietnia 8 mandatów (38,45 procent głosów) na 17 wszystkich – więcej, niż miała w latach 2018-2024. Obecnie posiada z koalicyjnym komitetem TLW w sumie 10 mandatów, co daje jej możliwość swobodnego rządzenia. 

/RB/

UDOSTĘPNIJ