Nowa Rada Miejska kadencji 2024-2029 z burmistrzem po zaprzysiężeniu: (od lewej) Piotr Turczyński, Grzegorz Dudkiewicz, Marek Gołda, Andrzej Urbański, Dorota Hupa-Rutkowska, Zbigniew Woldański, Grzegorz Dziubek, Czesław Młynarczyk, Sebastian Klimczak, Michał Szafrański, Roman Sybis, Grzegorz Krzywonos, Jerzy Wiśniewski, Mariusz Latosiński, Zbigniew Pasoń i Karolina Dumin.

Gminą Włoszczowa po raz pierwszy w historii trzecią kadencję będzie rządził ten sam burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz został po raz trzeci z rzędu przewodniczącym Rady Miejskiej. To ewenement w historii włoszczowskiego samorządu. Również po raz pierwszy w historii trzecią kadencję gminą będzie rządził ten sam burmistrz – Grzegorz Dziubek.

7 maja odbyła się  pierwsza sesja samorządu Włoszczowy dziewiątej kadencji. Trwała zaledwie pół godziny. Obrady prowadzili najstarszy wiekiem radny-senior Roman Sybis z najmłodszym członkiem samorządu – Piotrem Turczyńskim.

Na początku sesji inauguracyjnej przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Monika Mularczyk wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze, po czym założyli oni ślubowanie i wybrali spośród siebie prezydium rady.

Radą pokieruje trzecią kadencję Grzegorz Dudkiewicz. Jego kandydaturę poparło w głosowaniu tajnym 12 radnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Dudkiewicz podziękował za zaufanie i jednocześnie poprosił całą radę o dobrą współpracę.

Wiceprzewodniczącymi  rady zostali: Michał Szafrański oraz Zbigniew Woldański, radni ubiegłej kadencji. Obaj otrzymali po 13 głosów „za”, dwie osoby wstrzymały się.

Przypomnijmy, że we włoszczowskiej radzie na dziewiątą kadencję zasiadło 15 radnych.  Pięć to nowe osoby, pozostałe 10 to byli radni. Najwięcej mandatów – 10 zdobyli przedstawiciele Trzeciej Drogi – ugrupowania, z którego startował w wyborach na burmistrza Grzegorz Dziubek.

Skoro o burmistrzu mowa, tuż po wyborze przewodniczących rady odbyło się zaprzysiężenie nowego burmistrza-elekta. Grzegorz Dziubek otrzymał zaświadczenie o wyborze i złożył ślubowanie.

Włodarz trzeciej kadencji podziękował społeczności gminy Włoszczowa za powierzoną po raz trzeci funkcję burmistrza.

To dla mnie duża odpowiedzialność, wyzwanie, ale i duże wyróżnienie. Można powiedzieć, że znalazłem się w historycznym momencie, ponieważ pierwszy w historii naszego samorządu gminnego trzy kadencje będę sprawował, jako burmistrz gminy – mówił Grzegorz Dziubek.

Grzegorzowi Dziubkowi ponownego objęcia urzędu gratulowali przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Dudkiewicz, przedstawiciele gminnych jednostek oraz goście. Po sesji ustawiła się do niego długa kolejka z życzeniami.

Tak się składa, że pan i ja jesteśmy trzecią kadencję na tych samych stanowiskach. Wydaje mi się, że możemy być przykładem dla innych gmin w Polsce, jak należy współpracować ze sobą – stwierdził Grzegorz Dudkiewicz

Przypomnijmy, że na Grzegorza Dziubka, rządzącego nieprzerwanie miastem od 2014 roku, zagłosowało w drugiej turze wyborów 21 kwietnia ponad 60 procent mieszkańców miasta i gminy Włoszczowa.

/RB/

UDOSTĘPNIJ