Na ulicy Jędrzejowskiej przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Dudkiewicz z burmistrzem Grzegorzem Dziubkiem.

Pod koniec lutego poznamy wykonawcę przebudowy ulicy Jędrzejowskiej we Włoszczowie między dwoma rondami

30 stycznia burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek podpisał umowę z wojewodą świętokrzyskim Józefem Brykiem na  dofinansowanie z budżetu państwa przebudowy ulicy Jędrzejowskiej. Wykonawcę poznamy 27 lutego.

Przebudowa dawnej drogi wojewódzkiej 742 na odcinku od ulicy Partyzantów (rondo Narodowych Sił Zbrojnych) do ulicy Wschodniej (rondo Szafrańców) to jedno z największych zadań drogowych włoszczowskiego samorządu w tym roku.

Szacowany koszt tej inwestycji to ponad 1,1 miliona złotych, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie około 787 tysięcy, a wkład własny Gminy Włoszczowa – przeszło 333 tysiące. Przetarg zostanie rozstrzygnięty 27 lutego. 

Jest to bardzo ważna droga gminna, którą codziennie odbywa się wzmożony ruch pojazdów, głównie zmierzających do największych zakładów pracy, zlokalizowanych przy ulicy Jędrzejowskiej. W wyniku dużego natężenia ruchu jezdnia jest mocno wyeksploatowana. Dlatego chcemy ją wyremontować wraz z chodnikami po obu stronach ulicy – mówi burmistrz Grzegorz Dziubek.   

Podpisanie umowy w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach: (od lewej) skarbnik gminy Dariusz Górski, burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek i wojewoda świętokrzyski Józef Bryk (fot. UW Kielce).
Podpisanie umowy w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach: (od lewej) skarbnik gminy Dariusz Górski, burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek i wojewoda świętokrzyski Józef Bryk (fot. ŚUW Kielce).

Przypomnijmy, że wśród tegorocznych dużych zadań drogowych w mieście, oprócz wspomnianej ulicy Jędrzejowskiej planowane są też remonty ulicy Konopnickiej w centrum (1,2 miliona zł) oraz ulicy Śląskiej (1,5 miliona) – jak tylko gmina przejmie ją od Polskich Kolei Państwowych.

/RB/

UDOSTĘPNIJ