Piękny koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej pod tytułem „Wycieczka do miasta Secemin” (fot. Sławomir Krzysztofik).

Czy po 150 latach Secemin znowu będzie miastem? Zabiega o to miejscowe stowarzyszenie. Decyzja należy do władz samorządowych gminy

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin zabiega o to, żeby ta miejscowość znów była miastem. Z okazji 150. rocznicy utraty praw miejskich przez Secemin przygotowało ciekawe spotkanie edukacyjne, wystawę i koncert pieśni patriotycznych.

Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej imienia Jana Zawady. Uczestniczyli w niej mieszkańcy gminy i powiatu włoszczowskiego oraz uczniowie szkół z Secemina i Żelisławic. Przybyły władze powiatu na czele ze starostą Dariuszem Czechowskim.

Uczestnicy spotkania w szkole w Seceminie (fot. Sławomir Krzysztofik).

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Secemin Sławomir Krzysztofik przedstawił bogatą historię tego miasta królewskiego, omówił rolę i znaczenie znanego rodu rycerskiego Szafrańców dla rozwoju ziemi włoszczowskiej i dawnego powiatu chęcińskiego. Uroczystość zakończył piękny koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej pod tytułem „Wycieczka do miasta Secemin”.

Główny inicjator spotkania edukacyjnego i wystawy „Secemin – droga do wolności” – Sławomir Krzysztofik (fot. archiwum prywatne).

W bieżącym roku, jak już wspomnieliśmy, przypada 150. rocznica utraty praw miejskich przez Secemin. Miejscowość ta, podobnie jak wszystkie miasteczka dawnego powiatu włoszczowskiego, utraciła prawa miejskie w 1869 roku. Była to kara za zaangażowanie w powstanie styczniowe w 1863 roku.

W 150. rocznicę tych wydarzeń miejscowe stowarzyszenie postanowiło przypomnieć bogatą historię tego regionu. Okolice Secemina, jak się okazuje, obfitowały w liczne czyny zbrojne, których historia znana jest jedynie części lokalnego społeczeństwa.

To w tym rejonie walczyły między innymi oddziały Zygmunta Chmieleńskiego, do których przyłączył się Adam Hilary Bernard Chmielowski, późniejszy święty Brat Albert. To tutaj urodził się Bartłomiej Wincenty Ściegienny, a w wieku 17 lat poległ Gustaw Saski – cioteczny brat Stefana Żeromskiego.

Informacje te i wiele innych przedstawiono na planszach wystawy „Secemin – droga do wolności”. Na podstawie zgromadzonych materiałów wydano też broszurę informacyjną, którą rozdano uczestnikom spotkania oraz zostanie niebawem rozesłana do szkół powiatu włoszczowskiego.

Wydarzenie w Seceminie odbyło się w ramach 27 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Polski Splot”, w których Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin bierze udział już po raz czwarty. Na ten cel otrzymało ono dofinansowanie z programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022.

Czy Secemin, podobnie jak wiele stolic gmin województwa świętokrzyskiego, ponownie zostanie miastem? Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin uważa, że jest taka możliwość.

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach w naszym województwie przywrócono prawa miejskie wielu miejscowościom: w 2015 roku – Stopnicy, w 2017 – Morawicy, w 2018 – Łagowowi, Radoszycom i Wiślicy, w 2019 – Oleśnicy, Nowej Słupi, Opatowcowi, Pacanowowi, Pierzchnicy, Szydłowowi, Nowemu Korczynowi. W 2020 roku prawa miejskie ma otrzymać Klimontów.

Czy mieszkańcy Secemina będą zwani mieszczanami leży w gestii Rady Gminy i wójta. Secemin spełnia wszystkie wymogi, żeby znowu mógł zostać miastem – uważa Sławomir Krzysztofik.

/RB/

UDOSTĘPNIJ