Wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski z wójtem Rafałem Pałką przy drodze wojewódzkiej 742 w Kluczewsku, gdzie powstanie chodnik (fot. UG Kluczewsko).

Przy drodze wojewódzkiej w gminie Kluczewsko powstanie ponad 2 kilometry chodnika. Pomógł wicewojewoda

Przy drodze wojewódzkiej 742 w trzech miejscowościach gminy Kluczewsko zostanie wybudowany chodnik o łącznej długości ponad 2 kilometrów.

Jak podkreśla wójt gminy Rafał Pałka, bardzo pomógł w tej inwestycji wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, który 12 lipca spotkał się w tej sprawie z członkami Zarządu Województwa – Mariuszem Goskiem, nadzorującym Świętokrzyski Zarząd Dróg oraz Markiem Jońcą.

Na sesji Sejmiku Województwa, która odbyła się we wtorek, 24 września, zabezpieczono środki finansowe (600 tysięcy w bieżącym roku i 1 milion w przyszłym) na budowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska.

W Kluczewsku powstanie ciąg pieszy o długości 485 metrów, w Brześciu 350 metrów oraz 1170 metrów w Stanowiskach. Budowa chodników planowana jest na lata 2019-2020.

Rafał Pałka – wójt Kluczewska

“Gmina Kluczewsko od kilku lat zabiegała o realizację tej inwestycji. W czerwcu tego roku Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego, zabezpieczając w budżecie gminy 300 tysięcy złotych w bieżącym roku oraz 500 tysięcy w przyszłym, co stanowi 50 procent wartości całej inwestycji”.

/RB/

UDOSTĘPNIJ