Podczas podpisania umowy: (od lewej) Sebastian Kosowski, Małgorzata Łaskawiec, Włodzimierz Kozłowski, Magdalena Kowalik, Andrzej Walasek i Marek Wąsala (fot. UG Moskorzew).

Dobry początek nowego roku dla Gminy Moskorzew. Droga Chebdzie-Lubachowy zostanie wyremontowana

4 stycznia władze samorządowe Gminy Moskorzew podpisały umowę na przebudowę drogi Chebdzie-Lubachowy. Większość kosztów pokryje Unia Europejska.

Celem tej inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej łączącej miejscowości Chebdzie i Lubachowy, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawi warunki życia mieszkańców – podkreśla wójt Moskorzewa Andrzej Walasek.

Wykonawcą będzie włoszczowska firma Dukt, którą podczas podpisywania umowy reprezentował wiceprezes Marek Wąsala. Obecni byli również wójt Andrzej Walasek, skarbnik Magdalena Kowalik, przewodniczący Rady Gminy Sebastian Kosowski oraz radni – Małgorzata Łaskawiec i Włodzimierz Kozłowski.

Przebudowa drogi Chebdzie-Lubachowy będzie kosztować prawie 600 tysięcy złotych, z czego 63,63% dofinansowania Gmina Moskorzew pozyskała z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

/RB/

UDOSTĘPNIJ