Wójt Moskorzewa Andrzej Walasek prezentuje projekt boiska wielofunkcyjnego, które ma powstać w tym roku przy miejscowej Szkole Podstawowej. Będzie kosztować ponad 1 milion złotych.

Gmina Moskorzew otrzyma około 10 milionów złotych z Polskiego Ładu na tegoroczne inwestycje. To połowa całego budżetu

28 grudnia Rada Gminy Moskorzew przyjęła jednogłośnie budżet na 2023 rok. Na same inwestycje przeznaczy rekordową część budżetu – 44 procent. Co będzie robione w tym roku?

Najdroższą inwestycją będzie budowa wodociągu o długości około 15 kilometrów na odcinakach Chebdzie-Lubachowy-Damiany oraz Chebdzie-Przybyszów-Moskorzew. W ramach tego zadania powstanie również ujęcie wody w Chebdziu wraz ze stacją uzdatniania. Szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia to około 6,5 miliona złotych, z czego do 95 procent pokryje Rządowy Fundusz Polski Ład, resztę sfinansuje gmina. Niebawem zostanie rozstrzygnięty przetarg. Inwestycja ma być zakończona w przyszłym roku.

Kolejne 2 miliony z Polskiego Ładu (do 98 procent dofinansowania) gmina Moskorzew pozyskała na modernizację infrastruktury drogowej, wodnej oraz sportowej. Chodzi o remont ponad 600-metrowego odcinka drogi przy miejscowym kościele, budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Moskorzewie oraz wykonanie nowego ujęcia wody wraz z wymianą istniejących zbiorników wyrównawczych przy stawie naprzeciwko murowańca.

Jeśli o murowańcu mowa, to w tym roku doczeka się on wreszcie kompleksowej modernizacji, dzięki milionowemu grantowi od warszawskiej Fundacji Most the Most, który otrzymała gmina, jako wygraną w konkursie.

Warto też dodać, że w tym roku zakończy się modernizacja ośmiu ostatnich odcinków drogowych (wszystkich było 17), dofinansowanych również z Polskiego Ładu w łącznej kwocie 3,9 miliona złotych. Do zrobienia zostały po dwie drogi w Chebdziu, Mękarzowie i Chlewicach oraz odcinki w Moskorzewie i Chlewskiej Woli.

/RB/

Budżet 2023 w liczbach
Dochody – 19,2 miliona złotych, wydatki – 20,5 miliona, w tym bieżące – 11 mln, inwestycyjne – 9 mln, deficyt – 1,3 mln (zostanie pokryty wolnymi środkami finansowymi na rachunku bieżącym gminy); największe wydatki bieżące: oświata i wychowanie – 5 milionów , administracja publiczna – 3,5 mln, program „Rodzina” – 1,5 mln; planowane zadłużenie gminy na koniec 2023 – 1,7 mln zł (pod koniec 2022 wynosiło 1,8 mln).

UDOSTĘPNIJ