Oczyszczalnię ścieków w Seceminie czekają w tym roku kolejne rozbudowy, po wybudowanej w ubiegłym roku fotowoltaice i zagospodarowaniu terenu.

Gmina Secemin stawia w dalszym ciągu na rozwój gospodarki wodno-ściekowej. Pierwszy budżet 2024 w powiecie

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna będzie w dalszym ciągu priorytetem dla Gminy Secemin w najbliższych latach. Co dokładnie urząd zamierza w tym roku zrobić dla mieszkańców?

20 grudnia Rada Gminy Secemin – jako pierwszy samorząd w powiecie włoszczowskim – jednogłośnie uchwaliła plan dochodów i wydatków na 2024 rok. Co się w nim znalazło?

Jeśli chodzi o tegoroczne inwestycje, największą z nich będzie zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Żelisławiczkach oraz łącznika wodociągowego Bichniów-Czaryż. Inwestycja ta jest już praktycznie na finiszu. Jej łączny koszt wyniesie około 5,2 miliona złotych (wydatki w tym roku pochłoną 2,5 miliona).

W tym roku rozpocznie się budowa oczyszczalni ścieków w Woli Kuczkowskiej. Inwestycja została rozłożona na dwa lata i będzie kosztować łącznie około 2,5 miliona złotych (w tym roku gmina wyda 1,4 miliona na opracowanie dokumentacji technicznej oraz pierwsze prace budowlane).

Gmina zamierza nie tylko budować nowa oczyszczalnię od podstaw, ale również rozbudować już istniejącą w Seceminie. W tym celu zabezpieczyła w bieżącym roku 430 tysięcy na przygotowanie projektu. Całe przedsięwzięcie zaplanowano na dwa lata i pochłonie ono około 8 milionów złotych.

Za te pieniądze samorząd chce między innymi wybudować trzeci reaktor o wydajności 130 metrów sześciennych przyjmowanych ścieków na dobę, żeby docelowo zwiększyć wydajność swojej oczyszczalni z 220 do 350 m3 ścieków. Inwestycja ta – jak opowiada wójt Tadeusz Piekarski – pozwoli na przyjmowanie większej ilości ścieków pochodzących z szamb przydomowych, podłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnych mieszkańców Secemina oraz miejscowości Bichniów.

Warto dodać, że w ubiegłym roku gmina wybudowała przy tej oczyszczalni instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kilowatów, która w dużej mierze pokryje zużycie energii elektrycznej przez tę infrastrukturę oraz zagospodarowała przyległą około hektarową działkę. Na ten cel wydatkowano około 230 tysięcy złotych.

Ale to nie koniec inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową. Za około 300 tysięcy złotych Gmina Secemin zamierza przygotować dokumentację techniczną na budowę sieci kanalizacyjnej dla Woli Kuczkowskiej, Wolicy i części Kuczkowa. 350 tysięcy będzie kosztować budowa wodociągu w Żelisławiczkach (do zakładu H+H) i kolejne 300 tysięcy – w ulicy Czarnieckiego w Seceminie.

Gmina zamierza również zmodernizować w tym roku system pomiarowy sieci wodociągowych. W tym celu chce wymienić u wszystkich mieszkańców wodomierze z modułem przekazu radiowego. Dzięki temu rozwiązaniu, jak tłumaczy wójt, inkasent nie będzie musiał odwiedzać każdej posesji, tylko będzie mógł zdalnie pozyskiwać informacje o ilości zużytej przez dane gospodarstwo wody. Na to zadania samorząd przeznaczy 650 tysięcy złotych.

Jak widać, wodociągi i kanalizacja to priorytet dla gminy również w tym roku. Ale samorząd nie zapomina również o innych inwestycjach. Za 1,1 miliona zamierza wybudować drogę w Międzylesiu. Kolejne 850 tysięcy zabezpieczono na remont drogi w Pniakach. 307 tysięcy zapisano na remont drogi gminnej w Psarach.

Gmina Secemin pomoże także finansowo innym jednostkom samorządu terytorialnego i instytucjom. 120 tysięcy złotych dotacji udzieli Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej 795 przez Psary.

36 tysięcy dołoży Powiatowi Włoszczowskiemu do przygotowania projektu na budowę chodnika w Żelisławicach. Gmina wesprze również Komendę Powiatową Policji kwotą 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup nowego radiowozu.

Gmina złożyła też wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach o dofinansowanie 1 miliona złotych z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na adaptację budynku szkoły w Żelisławicach – chodzi o przebudowę pomieszczeń przedszkola.

Budżet na 2024 rok jest dostosowany do potrzeb i możliwości naszej gminy. Stawiamy w dalszym ciągu na gospodarkę wodno-ściekową, która jest priorytetem dla samorządu na najbliższe lata – mówi wójt Secemina Tadeusz Piekarski.

 

Budżet Gminy Secemin 2024
Dochody – 30,7 miliona złotych, wydatki – 32,8 mln zł (bieżące – 22,8 mln, majątkowe – 9,9 mln), deficyt – 2,1 mln zł (zostanie pokryty kredytem w kwocie 1,4 mln oraz wolnymi środkami finansowymi gminy); największe wydatki bieżące: oświata i wychowanie – 9,3 mln zł, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 5,3 mln, administracja publiczna – 4,3 mln; zadłużenie gminy na koniec 2023 – 4,5 mln zł, planowane na koniec 2024 – 5,1 mln (pod warunkiem zaciągnięcia kredytu).

/RB/

UDOSTĘPNIJ