Przy remontowanym pomniku: (od lewej) kierownik kina Grzegorz Krzywonos, burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek i komendant Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego Łukasz Huć (fot. UG Włoszczowa).

Harcerze odnawiają pomnik przy ulicy Wiśniowej we Włoszczowie. Remont wsparła Fundacja Orlen

16 czerwca rozpoczęła się renowacja pomnika W hołdzie poległym harcerzom za wolność Ojczyzny w okresie okupacji hitlerowskiej przy Domu Kultury we Włoszczowie.

Pomnik harcerzy przy ulicy Wiśniowej stanął we wrześniu 1986 roku w 70. rocznicę powstania ZHP na ziemi włoszczowskiej. Stan pomnika, jak informuje Urząd Gminy, jest opłakany. Odnowieniem monumentu zajmują się na razie harcerze z Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego. Warto wspomnieć, że Lokalna Grupa Działania Region Włoszczowski pozyskała na remont 7 tysięcy złotych z Fundacji Orlen.

/RB/

UDOSTĘPNIJ