Tylko Apteka Plus we włoszczowskim szpitalu pełni w mieście dyżury nocne oraz w dni wolne od pracy.

Jedyna apteka we Włoszczowie, która pełni dyżury nocne i świąteczne. Powiat wesprze ją finansowo

Ponad 50 tysięcy złotych dofinansowania przeznaczy Powiat Włoszczowski na dyżury niedzielne Apteki Plus, mieszczącej się we włoszczowskim szpitalu. To jedyna apteka w mieście, która od 1 marca pełni również dyżury nocne oraz w dni wolne od pracy.

Od bieżącego roku obowiązuje znowelizowany przepis ustawy Prawo farmaceutyczne, który wprowadza nowe pojęcie pracy apteki w porze nocnej. Obecnie jest nią praca ciągła nieprzerwanie przez dwie godziny, pomiędzy godziną 19 a 23 – tłumaczył 6 marca na sesji Rady Powiatu Robert Suchanek, kierownik Wydziału Organizacyjnego i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego.

Po długich negocjacjach (tylko jedna apteka we Włoszczowie zgłosiła gotowość do pełnienia dyżurów nocnych) 13 lutego Zarząd Powiatu podjął uchwałę o wyznaczeniu Apteki Plus, mieszczącej się w budynku szpitala, do pełnienia od 1 marca do 31 grudnia dyżurów nocnych w godzinach od 20 do 22.

Apteka Plus zadeklarowała również, że w dni wolne od pracy (święta) będzie czynna dla mieszkańców w godzinach od 14 do 22, w niedziele i soboty od 8 do 22. Na dofinansowanie tych dyżurów Powiat Włoszczowski przeznaczy ze swojego budżetu ponad 51 tysięcy złotych (radni jednogłośnie się zgodzili), a kolejne ponad 120 tysięcy pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Działania podjęte przez Zarząd Powiatu pozwoliły na rozwiązanie trudnego problemu dyżurów aptek we Włoszczowie. Dzięki temu mieszkańcom powiatu zostanie zapewniony dostęp do leków w porze nocnej i dni wolne od pracy – poinformowało Starostwo Powiatowe.

/RB/

UDOSTĘPNIJ