Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego wodociągu w Jeżowicach.

Jeżowice mają już wodociąg. Czekali na to wydarzenie od 15 lat (film)

W środę, 2 października oddano mieszkańcom do eksploatacji długo oczekiwany wodociąg w Jeżowicach. Kończy się też budowa sieci w sołectwach Gościencin i Silpia.

W otwarciu inwestycji uczestniczył burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek, pracownicy Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, główny wykonawca z kieleckiej firmy Ekwod oraz ponad 20 mieszkańców sołectwa. Odbiór wodociągu odbył się na placu Domu Strażaka.

Tak mieszkańcy Jeżowic i przedstawiciele gminy Włoszczowa cieszyli się z bieżącej wody, która popłynęła z hydrantu (fot. Rafał Banaszek).

W Jeżowicach powstało ponad 8 kilometrów sieci i 53 przyłącza do posesji mieszkańców. W ramach tej inwestycji rozbudowano również ujęcie wody w pobliskim Kurzelowie, które będzie zasilać jeżowicki wodociąg. Całe przedsięwzięcie kosztowało około 2,4 miliona złotych.

Mieszkańcom zostanie wykonanie na własny koszt przyłączy do swoich posesji oraz zawarcie umowy ze spółką WZWiK na dostawę wody, do czego zachęcał burmistrz Dziubek.

Grzegorz Dziubek – burmistrz Włoszczowy

“Cieszę się, że oddajemy nowy wodociąg w gminie Włoszczowa, ale cieszyłbym się jeszcze bardziej, gdybyśmy otwierali już kanalizację. Po Jeżowicach jeszcze wiele miejscowości oczekuje na wodociąg. Nadrabiamy te zaległości. Z przykrością to muszę powiedzieć, ale my w XXI wieku dopiero dorównujemy tym podstawowym standardom”.

Warto wspomnieć, że do końca roku zakończy się budowa wodociągu w Gościencinie o długości 7,3 kilometra (112 przyłączy do posesji) za około 2,4 miliona złotych.

W sąsiedniej Silpii Małej i Dużej wodociąg jest już gotowy i czeka na podłączenie do sieci w Gościencinie. Ma długość 4,5 kilometra oraz 75 przyłączy. Kosztował ponad 675 tysięcy. W Gościencinie powstało też ujęcie wody, który będzie zasilało trzy wspomniane miejscowości.

Na wszystkie wspomniane inwestycje wodociągowe Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji pozyskał blisko 2 miliony złotych dotacji z Unii Europejskiej (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020).

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 5,4 miliona złotych. Pozostałą kwotę pokryje spółka razem z gminą, między innymi z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Rafał Banaszek

UDOSTĘPNIJ