Ta polna droga prowadząca do bloku mieszkalnego przy Centralnej Magistrali Kolejowej w Psarach niebawem będzie asfaltowa.

Koniec z drogami gruntowymi. Gmina Secemin wybuduje mieszkańcom nawierzchnie asfaltowe z prawdziwego zdarzenia

Ostatnie drogi polno-gruntowe w gminie Secemin wkrótce przejdą do historii. Samorząd wybuduje mieszkańcom solidne nawierzchnie asfaltowe, na które czekają od lat.

Najdroższą inwestycją w tym roku będzie przebudowa drogi w Międzylesiu. Za 1,1 miliona złotych gmina chce wymienić nawierzchnię gruntową na asfaltową na długości 950 metrów. Dokumentacja jest w trakcie przygotowywania. Samorząd będzie się starał o dofinansowanie zewnętrzne.

Remont tej drogi – jak opowiada wójt Secemina Tadeusz Piekarski – jest konieczny dla funkcjonowania leżącego przy niej zakładu pracy, który przejął upadłą cukiernię i wkrótce ma być rozbudowany.

Kolejną drogą do remontu, a właściwie tym, co obecnie przypomina bardziej plac budowy jest ulica Sportowa w Seceminie, leżąca między ulicami Kościelną a Koniecpolską. W miejscu tym powstaje osiedle domów jednorodzinnych, a droga dojazdowa do działek została kompletnie zniszczona przez sprzęt ciężki. Dlatego samorząd chce pomóc mieszkańcom i położyć tutaj 320 metrów dywanika asfaltowego. Projekt jest już na ukończeniu.

Budowa drogi jest tutaj niezbędna dla zapewniania właściwego transportu osobowego i towarowego – wyjaśnia wójt. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku gmina wybudowała mieszkańcom ulicy Sportowej wodociąg i kanalizację. Teraz przyszła kolej na drogę.

Również mieszkańcy bloku przy Centralnej Magistrali Kolejowej w Psarach doczekają się nowego asfaltu, który wybuduje im gmina na odcinku 266 metrów na polnej drodze. Inwestycja pochłonie 307 tysięcy złotych i zostanie sfinansowana z budżetu samorządu.

Do tej pory mieszkańcy bloku przy CMK poruszali się drogą kolejową, która była w bardzo złym stanie technicznym. Wybudowana nowa droga asfaltowa w miejscu obecnej polnej pozwoli mieszkańcom tego bloku na komfortowy dojazd do drogi powiatowej lub wojewódzkiej – informuje Tadeusz Piekarski.

Oprócz trzech wspomnianych dróg gruntowych, które wzbogacą się w tym roku o pierwsze nakładki bitumiczne, Gmina Secemin wyremontuje też zniszczoną drogę asfaltową w Pniakach na długości 1,3 kilometra. Koszt tej inwestycji ma wynieść 850 tysięcy złotych. Nawierzchnia tej drogi – jak opowiada wójt Secemina – została zniszczona głównie z powodu transportu drewna z okolicznych lasów oraz wybudowanego w poprzednich latach wodociągu przez wieś.

Oprócz własnych dróg Gmina Secemin nie zapomina też o należących do innych jednostek samorządu terytorialnego, które wesprze finansowo. 120 tysięcy złotych Secemin przekaże Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy 600 metrów drogi wojewódzkiej 795 w Psarach. Kolejne 36 tysięcy dotacji Gmina udzieli Powiatowi Włoszczowskiemu na projekt budowy chodnika w Żelisławicach.

Dzięki tym inwestycjom można powiedzieć, że temat remontów dróg na terenie naszej gminy zostanie praktycznie zamknięty. Do zrobienia zostaną krótkie odcinki do przysiółków między innymi w Wincentowie, czy Krzepinie – twierdzi Tadeusz Piekarski.

/RB/

UDOSTĘPNIJ