Powiat Włoszczowski w rankingu Związku Powiatów Polskich w latach 2019-2023 (oprac. starostwo).

Powiat Włoszczowski w pierwszej dziesiątce najlepszych powiatów w Polsce do 60 tysięcy mieszkańców

Znamy wyniki rankingu najlepszych powiatów w kraju, opublikowanego przez Związek Powiatów Polskich. Nasz samorząd znalazł się w ścisłej czołówce w kategorii powiatów do 60 tysięcy mieszkańców, zajmując 10. miejsce w kraju.

Warto przypomnieć, że w 2019 roku nasz samorząd był na odległej 67. pozycji, by w 2020 roku awansować na 21 miejsce. W 2021 roku nasz Powiat po raz kolejny awansował – tym razem na 8. miejsce i otrzymał tytuł laureata rankingu powiatów 2021. W 2022 roku uplasowaliśmy się na nieco dalszym – 14. miejscu, aby w 2023 roku ponownie wrócić do pierwszej dziesiątki – zobacz ranking.

Cieszę się, że po raz kolejny uplasowaliśmy się w czołówce powiatów do 60 000 mieszkańców. Dzięki systematycznej pracy Powiatu i jego jednostek, których praca również była brana pod uwagę w rankingu, udało się nam zostać jego laureatem i zająć tak wysokie 10. miejsce – mówi starosta włoszczowski Dariusz Czechowski.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa w nim samorządów. Ranking ten jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem.

Samorządy oceniane są przez ekspertów Związku Powiatów Polskich według wielu kryteriów w siedmiu grupach tematycznych: rozwój i fundusze, polityka społeczna i zdrowotna, edukacja, kultura i sport, samorząd na rzecz mieszkańców, działania krajowe i międzynarodowe, działania ekoenergetyczne i proekologiczne oraz działania promocyjne.

/RB/

UDOSTĘPNIJ