Krasocińska młodzież szkoliła pracowników włoszczowskiego starostwa, jak udzielać pierwszej pomocy (fot. Starostwo Powiatowe).

Młodzież z Krasocina szkoliła pracowników włoszczowskiego starostwa z udzielania pierwszej pomocy

W poniedziałek, 3 czerwca w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Krasocina przeprowadzili dla pracowników urzędu szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu „Postawcie na młodzież”.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi jak postępować w momencie zagrożenia życia i zdrowia, jak udzielić pomocy podczas napadu epilepsji oraz jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację osobie, u której nastąpiło zatrzymanie czynności serca.

Pracownicy włoszczowskiego starostwa mieli możliwość poćwiczyć na fantomie oraz poznać zasadę obsługi defibrylatora AED. Było to kolejne szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, jakie przeprowadziła krasocińska młodzież w urzędach publicznych.

/RB/

UDOSTĘPNIJ