Uczestnicy uroczystego odbioru zmodernizowanej drogi powiatowej w Kuczkowie (fot. Starostwo Powiatowe).

Otwarto kilometrowy odcinek drogi powiatowej Wola Kuczkowska – Kuczków za prawie 5 milionów złotych

Prawie 5 milionów złotych kosztowała rozbudowa kilometrowego odcinka drogi powiatowej Wola Kuczkowska – Kuczków.

27 października odbył się uroczysty odbiór zrealizowanej inwestycji. Uczestniczyły w nim między innymi władze Powiatu Włoszczowskiego, przedstawiciele Nadleśnictwa Koniecpol oraz wykonawca robót z kieleckiej firmy Fart.

Tak wygląda rozbudowana droga w Kuczkowie (fot. Starostwo Powiatowe).

Nawierzchnia drogi została poszerzona do 5,5 metra szerokości, wybudowano jednostronny chodnik o szerokości 1,5 – 2 metrów, zjazdy z kostki betonowej oraz odwodnienie. 

Inwestycja pochłonęła prawie 5 milionów złotych, z czego 2,6 miliona dotacji pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ponad 6 tysięcy dofinansował Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 356 tysięcy dołożyło Nadleśnictwo Koniecpol. Wkład własny Powiatu Włoszczowskiego wyniósł ponad 2 miliony złotych.

Droga w Kuczkowie zyskała nowy standard na miarę XXI wieku. Dzięki poszerzeniu jezdni i wybudowaniu chodnika wzrosło bezpieczeństwo użytkowników. Wierzę, że będzie ona dobrze służyła nie tylko mieszkańcom okolicznych miejscowości. Dziękuję Nadleśnictwu Koniecpol za dofinansowanie tej inwestycji – powiedział starosta włoszczowski Dariusz Czechowski.

/RB/

UDOSTĘPNIJ