Uczestnicy obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych z Włoszczowy i Końskich z instruktorami oraz zaproszonymi gośćmi (fot. KP PSP Włoszczowa).

Pasowanie na strażaka i ślubowanie na sztandar w stanicy harcerskiej w Białym Brzegu

W stanicy harcerskiej w Białym Brzegu, w gminie Kluczewsko odbyło się uroczyste ślubowanie na sztandar oraz pasowanie na strażaka uczestników międzypowiatowego obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych, w którym uczestniczyły dzieci i młodzież z powiatów włoszczowskiego i koneckiego.

W wydarzeniu tym wzięli udział między innymi wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, starosta włoszczowski Dariusz Czechowski, burmistrz Grzegorz Dziubek, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Ciosek oraz szefowie komend powiatowych.

Uczestnikom obozu towarzyszyły też licznie przybyłe rodziny młodych adeptów sztuki pożarniczej. Komendantem obozu był Rafał Pacanowski, członek Zarządu Powiatu. Obóz trwał 10 dni (od 5 do 14 sierpnia). Szkoliło się w nim i wypoczywało 40 dzieci pod opieką 5 instruktorów z komend powiatowych PSP z Końskich i Włoszczowy. Pobyt drużyn pożarniczych na obozie dofinansowały samorządy.

/RB/

UDOSTĘPNIJ