- Nie było łatwo spiąć ten budżet, ponieważ sytuacja finansowa nie jest łatwa – mówił burmistrz Grzegorz Dziubek.

Gmina Włoszczowa uchwaliła budżet na 2024 rok. Władze samorządowe wiążą duże nadzieje z nowym rządem

21 grudnia Rada Miejska we Włoszczowie przyjęła budżet gminy na przyszły rok. Zaplanowano w nim sporo inwestycji. Władze gminy wiąże duże nadzieje z nowym rządem.

Podczas podejmowania uchwały budżetowej nie było żadnej dyskusji. Padło jedynie pytanie o ulicę Śląską, kiedy rozpocznie się jej remont. Podczas głosowania tylko jeden radny – Piotr Turczyński był przeciwny, reszta radnych (12 osób) zagłosowała „za”.

Burmistrz Włoszczowy określił przyjęty budżet jako wypadkową tego, na co samorząd ma już przyznane pieniądze zewnętrzne (głównie rządowe), oczekiwań mieszkańców i radnych oraz własnych możliwości finansowych.

Nie było łatwo spiąć ten budżet, ponieważ sytuacja finansowa nadal nie jest łatwa. Na pewno niebagatelny wpływ na to miała inflacja, spadek dochodów własnych, czy wzrost wydatków bieżących z tytułu choćby wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników. Zdaję sobie sprawę, że potrzeb jest wiele, ale my staramy się realizować te najpilniejsze, konieczne, niezbędne, które już dawno powinny być zrobione. Wydaje mi się, że przez ostatni czas udowodniliśmy, że to, co było niemożliwe, stało się faktem – mówił burmistrz Grzegorz Dziubek.

Wśród najważniejszych zadań w przyszłym roku będą przebudowy dróg w mieście, to jest ulicy Jędrzejowskiej (między Rondem Narodowych Sił Zbrojnych a Rondem Szafrańców) – koszt 1,1 miliona złotych, ulicy Konopnickiej w centrum (1,2 miliona zł) oraz ulicy Śląskiej (1,5 miliona) – pod warunkiem, że gmina przejmie ją od Polskich Kolei Państwowych.

Na wsiach nowe nakładki asfaltowe powstaną w: Nieznanowicach (2 miliony zł), ulicy Leśnej w Czarncy (700 tysięcy), drodze wewnętrznej w Koniecznie i Motycznie (po 600 tysięcy) oraz Łachowie (400 tysięcy). Samorząd złoży też wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 786 od Włoszczowy do Czarncy. Gmina pomoże finansowo również Powiatowi Włoszczowskiemu, przekazując blisko 1,4 miliona złotych na przebudowę ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie oraz 300 tysięcy na rozbudowę drogi w Motycznie.

Z innych inwestycji warto wymienić adaptację budynku szkoły w Łachowie na potrzeby utworzenia nowego (drugiego w gminie) żłobka (koszt – 3,8 miliona zł), zaległą budowę budynków socjalnych (1,6 miliona złotych) oraz modernizację lokali socjalnych (1 milion). W Dankowi Małym rozpocznie się budowa kanalizacji, a zakończy w Kurzelowie i Koniecznie – łączne nakłady wyniosą 8,4 miliona złotych. W Kurzelowie zostanie zmodernizowany budynek remizy strażackiej, a w Dąbiu rozpocznie się budowa świetlicy wiejskiej.

Burmistrz mówił też o nadziejach, jakie samorządy, przedsiębiorcy, czy rolnicy upatrują w Krajowym Planie Odbudowy, który ma odblokować miliardy złotych z Unii Europejskiej. Dziubek mówił też o nadziejach, jakie wiąże z nowo powstałym rządem.

Wierzę głęboko w to, że te środki z KPO pojawią się, popłyną. Oczekujemy też na zmianę przepisów finansowania samorządów, choćby nawet zapowiadane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Patrzymy też z nadzieją na to, że zmieni się finansowanie szkół, oświaty – opowiadał burmistrz Włoszczowy.

Budżet Gminy Włoszczowa w liczbach
Dochody – około 104 miliony złotych, wydatki – 124 miliony zł (bieżące – 100 mln, majątkowe – 23,8 mln), deficyt - 20 mln zł (zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości 8,5 mln zł oraz kredytu w kwocie 11,6 mln); największe wydatki: oświata i wychowanie – 45,8 mln zł, gospodarka komunalna – 13,5 mln, rodzina – 12 mln, administracja publiczna – 11,7 mln, zadłużenie na koniec 2023 - 31,8 mln zł (34,4% dochodów), planowane na koniec 2024 - 43 mln (jeśli gmina zaciągnie 11,5 mln zł kredytu). Szczegóły tutaj.

/RB/

UDOSTĘPNIJ