Oprac. Starostwo Powiatowe Włoszczowa.

Powiat funduje stypendium dla studentów pielęgniarstwa – nabór wniosków do 29 marca

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zachęca studentów uczących się na kierunkach lekarskim oraz pielęgniarskim do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej.

Termin naboru wniosków przedłużono do 29 marca. Stypendia będą przyznawane na okres 4 miesięcy, to jest od 1 marca do 30 czerwca.

Przypomnijmy, że stypendium dla kierunków lekarskich wynosi 2 tysiące złotych brutto miesięcznie. Jednym z warunków jego otrzymania jest między innymi zawarcie umowy z powiatem, w której student ostatniego roku studiów zobowiąże się do odbycia stażu, a następnie podjęcia pracy we włoszczowskim szpitalu na okres nie krótszy, niż pobierał stypendium. Pełna treść ogłoszenia oraz wzór wniosku dostępne są tutaj.

Najnowsze stypendium dla studentów kierunków medycznych, które Rada Powiatu uchwaliła jednogłośnie na ostatniej sesji pod koniec ubiegłego roku, dotyczy pomocy finansowej dla studentów pielęgniarstwa. Wsparcie wyniesie 1 tysiąc złotych.

Aby je otrzymać, student musi w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów zawrzeć umowę z powiatem, w której zobowiąże się do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki (pielęgniarza) w szpitalu lub w Domu Pomocy Społecznej przez okres co najmniej 3 lat. Ogłoszenie oraz wzór wniosku można pobrać tutaj.

Więcej informacji odnośnie pomocy finansowej dla studentów kierunków medycznych udzielają pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego we Włoszczowie pod numerami telefonów: 41 39 44 978 lub 504 754 243.

/RB/

UDOSTĘPNIJ