Z wiceministrem rolnictwa Szymonem Giżyńskim spotkali się w Katowicach: (od lewej) starosta Dariusz Czechowski, wicestarosta Łukasz Karpiński i członek Zarządu Powiatu Rafał Pacanowski (fot. archiwum starostwa).

Powiat włoszczowski nie zostanie odłączony od województwa świętokrzyskiego i wcielony do częstochowskiego – uspokajają nasi włodarze

Władze powiatu włoszczowskiego uspokajają, że nasz powiat nie zostanie oderwany od świętokrzyskiego i włączony do granic projektowanego nowego województwa częstochowskiego.

Takie zapewnienia usłyszeli 6 lipca w Katowicach włodarze naszego powiatu z ust wiceministra rolnictwa Szymona Giżyńskiego, który zabiega o utworzenie nowego województwa z siedzibą w Częstochowie.

Szymon Giżyński poinformował nas, że podejmowane są wprawdzie działania mające na celu utworzenie województwa z siedzibą w Częstochowie, ale nie kosztem Powiatu Włoszczowskiego. Pan Minister stanowczo podkreślił, że nie zrobi nic przeciw woli mieszkańców i władz samorządowych Powiatu Włoszczowskiego – napisano na stronie internetowej włoszczowskiego starostwa.

/RB/

UDOSTĘPNIJ