Przy bunkrze na Pękowcu, który ma być zrekonstruowany: (od lewej) Rafał Żelichowski, Dariusz Czechowski, Artur Ratusznik i Łukasz Karpiński (fot. Starostwo Powiatowe).

Powiat włoszczowski odbuduje bunkier na Pękowcu dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury. Pomoże też gmina Koniecpol

1 września powiat włoszczowski podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na dofinansowanie zadania „Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki Niedźwiadek na Pękowcu”. Finansowo pomoże też gmina Koniecpol.

Głównym celem zadania jest zrekonstruowanie w lesie między Kurzelowem a Pękowcem jednego z kilku bunkrów – ziemianek AK oraz umożliwienie udostępnienia kompleksu w celu popularyzacji wiedzy o jego historii – informuje starosta włoszczowski Dariusz Czechowski.

Starosta dodaje, że dzięki zachowanej dokumentacji “budowlanej” obiektów, przekazanej przez żyjących budowniczych – żołnierzy Armii Krajowej, możliwe będzie wierne odtworzenie tego miejsca.

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego już w ubiegłym roku zabiegał o pozyskanie funduszy zewnętrznych na rekonstrukcję tego historycznego obiektu. Pomysł od samego początku wspierał poseł Krzysztof Lipiec.

Wspólne starania przyniosły efekt. Powiat otrzyma z Ministerstwa Kultury 101 tysięcy złotych dotacji na odnowienie bunkra. Finansowo projekt wsparła również gmina Koniecpol, na terenie której lezy Pękowiec, przekazując 10 tysięcy, a pozostałą część wkładu własnego zabezpieczy powiat włoszczowski.

Nadleśnictwo Włoszczowa, jako zarządca terenu i opiekun tego miejsca pamięci, wyraziło zgodę i udostępniło teren inwestorowi, włączając się w niezbędne prace przygotowawcze do inwestycji.

Nieoceniona była również współpraca powiatu ze Stowarzyszeniem Pękowiec przy opracowaniach danych archiwalnych dotyczących rekonstrukcji budowli oraz Rafałem Żelichowskim z włoszczowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Dariusz Czechowski – starosta włoszczowski

Mam nadzieję, że podjęta inicjatywa odbudowy tego bunkra i odnowienie pomnika oraz pozostałej infrastruktury historycznej na Pękowcu pozwoli na to, że stanie się on perełką historyczną związaną nie tylko z naszym regionem, ale i ogólną historią polskiego państwa podziemnego – żywą lekcją historii dla pokoleń. Przedsięwzięcie to nie byłoby możliwe bez współpracy z wieloma naszymi partnerami, którym serdecznie dziękuję za pomoc.

Umowa z wykonawcą została już podpisana i na dniach ruszają prace, które muszą zakończyć się do końca roku. Partnerami powiatu w realizacji przedsięwzięcia będą wspomniane Nadleśnictwo Włoszczowa, gmina Koniecpol oraz Stowarzyszenie Pękowiec.

/RB/

Trochę historii
W maju 1944 roku żołnierze 74 pułku piechoty batalionu „Las” Armii Krajowej pod dowództwem majora Mieczysława Tarchalskiego „Marcina” rozpoczęli na terenie lasów na Pękowcu budowę kompleksu bunkrów. W jednym z nich, 6 stycznia 1945 roku, dwa tygodnie przed rozwiązaniem Armii Krajowej, komendant główny AK generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek” przeprowadził ostatnią inspekcję i odznaczył partyzantów oddziału "Marcina”. Dziś pozostałości po tym kompleksie wraz z jego kontekstem historycznym są ewenementem w skali kraju. W okolicy kompleksu ustawiono w 1995 roku obelisk z pamiątkowymi tablicami. W ostatnich latach, jesienią, odbywają się tutaj uroczystości patriotyczne upamiętniające Armię Krajową oraz coraz częściej przybywają tu wycieczki szkolne na tak zwane „żywe” lekcje historii. Zainteresowanie społeczne, frekwencja i podniosły charakter wydarzeń pokazują, jak ważne jest to miejsce ze względu na pielęgnowanie pamięci o żołnierzach polskiego podziemia niepodległościowego na ziemi włoszczowskiej. Obiekt ten może stać się miejscem rozpoznawalnym historycznie w kraju - porównywalnie do Wykusu w Górach Świętokrzyskich.

 

UDOSTĘPNIJ