Tak wyglądała ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu – po raz pierwszy nie było nikogo z zarządu.

Powiat włoszczowski uchwalił budżet. Ostatnia sesja w tym roku była wyjątkowa – po raz pierwszy bez całego zarządu

29 grudnia Rada Powiatu Włoszczowskiego, jako pierwszy samorząd w powiecie, przyjęła budżet na 2021 rok. To było posiedzenie bez precedensu.

Jeszcze takiej sesji rady w starostwie nie było i nie chodzi wcale o tryb, w jakim się odbywała. Po raz pierwszy na sali konferencyjnej nie było nikogo z Zarządu Powiatu.

Powodem braku głównego kierownictwa starostwa było stwierdzenie w poniedziałek koronawirusa u wicestarosty, z którym pozostali członkowie zarządu mieli kontakt i dlatego nie byli obecni na sali narad, tylko głosowali zdalnie ze swoich gabinetów. Wicestarosta Łukasz Karpiński też brał udział w sesji – głosując z sali szpitalnej.

Sytuacja była bez precedensu – w sali narad włoszczowskiego starostwa było obecnych sześciu radnych opozycji i jeden z koalicji – prowadzący obrady przewodniczący. Nie było dwóch wiceprzewodniczących, a uchwały czytał sekretarz powiatu, który był na sesji najwyższym „rangą” pracownikiem starostwa.

Pomimo tak wyjątkowej sytuacji, sesja się odbyła i nie była spokojna. Radni opozycyjni kolejny raz z rzędu zwracali uwagę, że pominięte w inwestycjach są najmniejsze i najbiedniejsze gminy Radków i Moskorzew. Opozycja twierdziła, że to nie jest zrównoważony rozwój powiatu. 

Ale były też pochwały, jak chociażby z ust byłego starosty Jerzego Suligi za to, że w przyszłorocznym budżecie uwzględniono bardzo dużo zadań do realizacji. Największym będzie inwestycja w gminie Secemin – chodzi o przebudowę wiaduktu w Bichniowie za blisko 3 miliony złotych. 

Po długiej dyskusji, podczas której nie brakowało wzajemnej uszczypliwości, docinek i oskarżania się o medialne wystąpienia, odbyło się głosowanie. 12 radnych było za projektem budżetu, a 5 z opozycji wstrzymało się od głosu.

Na koniec przewodniczący rady Zbigniew Matyśkiewicz złożył wszystkim życzenia noworoczne. W tym roku po raz pierwszy radni powiatowi nie wznieśli lampki szampana na zakończenie starego roku, co było wieloletnim zwyczajem na ostatniej sesji.

[zaudio title=”” artist=”” albumart=”https%3A%2F%2Fwww.moja-gazeta.com.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2FZbigniew-Matyskiewicz.jpg” url=”https%3A%2F%2Fwww.moja-gazeta.com.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F12%2Fzyczenia-zbigniewa-matyskiewicza.mp3″ autoplay=”false” color=”#FC0168″ miniplayer=”false” ]

 

Dariusz Czechowski – starosta włoszczowski

Mimo trudnego czasu epidemii koronawirusa staraliśmy się stworzyć budżet bezpieczny, ale jednocześnie maksymalnie nastawiony na inwestycje (stanowią one prawie 25 procent ogółu wydatków) i wykorzystujący wszelkie dostępne dla powiatu zewnętrzne źródła wsparcia finansowego. Oprócz istotnych zadań na drogach powiatowych drugą istotną dziedziną, na którą chciałbym zwrócić uwagę, są nakłady na ochronę zdrowia. W budżecie zabezpieczyliśmy 1,5 miliona złotych na pokrycie straty w ZOZ Włoszczowa oraz dotację w wysokości 2,2 miliona na przebudowę Oddziału Chirurgii.

Budżet w liczbach
Dochody – 64,2 miliona złotych, wydatki – 73,1 miliona (bieżące – 57,9 mln, inwestycyjne – 15,2 mln), deficyt – 8,8 miliona zł (zostanie pokryty z wolnych środków powiatu oraz niewykorzystanych funduszy pochodzących z rozliczenia dotacji na realizację projektów unijnych); najdroższe działy: oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 27,1 miliona złotych, transport i łączność – 9,7 miliona, pomoc społeczna – 6,6 mln. Powiat planuje zaciągnąć w przyszłym roku kredyt w kwocie 1 miliona złotych na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Zadłużenie na koniec 2020 – 4,8 miliona zł.

 

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE POWIATU 2021
Drogi dofinansowane z budżetu państwa i środków własnych

1. Przebudowa drogi powiatowej w Cieślach na odcinku ponad 1,1 kilometra – łączny koszt to 1,9 miliona złotych, z czego 1,5 miliona stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, po 190 tysięcy dokładają gmina Krasocin i powiat włoszczowski (inwestycja realizowana w latach 2020-2021).

2. Przebudowa wiaduktu nad Centralną Magistralą Kolejową wraz z dojazdami na odcinku Secemin – Bichniów o długości około 400 metrów w formule zaprojektuj-wybuduj – łączny koszt to około 2,8 miliona złotych, w tym 2,2 miliona stanowi dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, 149 tysięcy dotacja z gminy Secemin i 310 tysięcy wkład własny powiatu (inwestycja realizowana w latach 2019-2021).

3. Rozbudowa drogi powiatowej w Januszewicach o długości ponad 1 kilometra – łączny koszt to 785 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z budżetu państwa – 628 tysięcy, dotacja z gminy Kluczewsko – 78 tysięcy, wkład własny powiatu – 78 tysięcy (inwestycja realizowana w latach 2020-2021).

4. Pozostałe inwestycje wieloletnie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 4 milionów złotych:

a) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego – 185 tysięcy złotych;

b) wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Wola Kuczkowska – Kuczków – 90,2 tysiąca zł;

c) wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej w Nowym Dworze – 91 tysięcy;

d) wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Gościencin – Silpia Mała na odcinku 6,3 kilometra – 335 tysięcy;

e) wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Czarnca – Kąty (od skrzyżowania z drogą wojewódzką 786 do końca zabudowań w Kątach) – 100 tysięcy;

f) wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie na odcinku około 850 metrów (od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do skrzyżowania z obwodnicą Włoszczowy) – 70,4 tysiąca;

g) wykonanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ulicy Ogrodowej we Włoszczowie na odcinku około 900 metrów (od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do granicy administracyjnej miasta) – 91 tysięcy;

h) wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Ciemiętniki – Pilczyca o długości 3,5 kilometra – 198 tysięcy;

i) przebudowa drogi powiatowej w Jeżowicach o długości 1,2 kilometra – 468 tysięcy;

j) wykonanie dokumentacji na przebudowę wiaduktu nad CMK wraz z dojazdami na odcinku od drogi wojewódzkiej 786 w kierunku Ropocic – 180 tysięcy;

k) dotacja dla szpitala powiatowego na przebudowę Oddziału Chirurgii – 2,2 mln zł

Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

1. Scalenie gruntów wsi Bichniów – ponad 4,2 miliona złotych na 2021 rok, przy czym cały projekt opiewa na kwotę 5,7 miliona. Projekt w całości dofinansowany z funduszy unijnych i wkładu budżetu państwa.

2. Projekt e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiegoponad 1,3 miliona złotych na 2021 rok, przy czym cała inwestycja to kwota 1,5 miliona. Dofinansowanie z funduszy unijnych stanowi 85 procent tej sumy, reszta to wkład własny powiatu.

3. Projekt Bez barier – ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – 594 tysiące w 2021 roku, z tego wkład własny powiatu – 31 tysięcy. Łączna wartość projektu to 1,8 miliona złotych. Realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2019-2021.

4. Projekt ERASMUS+ Włoszczowa jedzie do Europy – 349 tysięcy złotych w 2021 roku oraz ERASMUS+ Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych – 616 tysięcy w 2021. Projekty realizowane przez Zespół Szkół numer 3 we Włoszczowie.

5. Projekty dwuletnie realizowane przez Zespół Szkół numer 2 we Włoszczowie: Kształcenie zawodowe na sześć – 892 tysiące złotych oraz Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość – 436 tysięcy.

Inwestycje jednoroczne z funduszy własnych

1. Zagospodarowanie działek przy ulicy Ogrodowej we Włoszczowie (projekt, ogrodzenie, doprowadzenie mediów) – 130 tysięcy (zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej).

2. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego – 122 tysiące złotych.

Rafał Banaszek

UDOSTĘPNIJ