Poseł Bartłomiej Dorywalski przekazuje czek wójtowi Kluczewska Rafałowi Pałce na tle odnowionego budynku zabytkowej wozowni.

Prawie 15 milionów złotych z Polskiego Ładu dla samorządów w powiecie włoszczowskim. Czeki wręczył poseł Bartłomiej Dorywalski

Prawie 15 milionów złotych otrzymało pięć gmin i powiat w ramach trzeciej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. 14 lipca symboliczne czeki wręczył wójtom poseł Bartłomiej Dorywalski.

To kolejne dofinansowanie z Polskiego Ładu dla samorządów z powiatu włoszczowskiego w ciągu zaledwie 1,5 miesiąca od drugiego rozdania środków finansowych z budżetu państwa. Dotacje zostaną przeznaczone na różne zadania – od wodociągowo-kanalizacyjnych, poprzez termomodernizacje budynków, remonty dróg, po cyfryzację. Symboliczne czeki wręczył osobiście 14 lipca wójtom gmin Krasocin, Kluczewsko, Secemin, Moskorzew i Radków poseł Bartłomiej Dorywalski.

Cieszę się, że po raz kolejny mogłem wspierać nasze lokalne samorządy w pozyskaniu środków finansowych z budżetu państwa. Trzecia edycja rządowego programu to realizacja idei solidarnościowej na obszarach, na których funkcjonowały niegdyś państwowe gospodarstwa rolne i wraz ze zmianą ustroju państwa zostały zlikwidowane. To jest wyjątkowa edycja Polskiego Ładu, gdyż stanowi swoistego rodzaju rekompensatę za zapóźnienia rozwojowe na tych terenach – podkreśla Bartłomiej Dorywalski.

 

Kto otrzymał dofinansowanie i na co
Powiat włoszczowski – 3 miliony złotych na przebudowę drogi Moskorzew-Dzierzgów, gmina Kluczewsko – 2,9 miliona zł na modernizację infrastruktury drogowej, gmina Radków – 2,9 miliona na termomodernizację budynku szkoły podstawowej, gmina Secemin – 2 miliony na budowę oczyszczalni ścieków dla Wolicy, Kuczkowa, Woli Kuczkowskiej i Dąbia, gmina Moskorzew – 2 miliony na modernizację infrastruktury drogowej i wodnej oraz rozwój infrastruktury sportowej w Moskorzewie, gmina Krasocin – 1,9 miliona na kompleksową cyfryzację jednostek publicznych. Wszystkie inwestycje mają być zrealizowane w latach 2022-2023.

/RB/

Bartłomiej Dorywalski wręcza czek wójtowi Secemina Tadeuszowi Piekarskiemu.

Zobacz również: https://www.moja-gazeta.com.pl/powiat-otrzymal-prawie-16-milionow-zlotych-na-budowe-hali-przy-sikorskim-starosta-odznaczony-za-zaslugi-dla-samorzadu-terytorialnego

 

 


UDOSTĘPNIJ