Władza powiatu cieszy się z uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Rekordowy budżet powiatu włoszczowskiego pod względem inwestycyjnym. Samorząd przeznaczy aż 27 milionów na swoje zadania

30 grudnia, w przedostatnim dniu roku, Rada Powiatu Włoszczowskiego uchwaliła budżet na 2022 rok – rekordowy pod względem wydatków majątkowych. Mimo to nie wszystkim podobały się wydatki zaplanowane na przyszły rok.

Dyskusja nad budżetem powiatu trwała w czwartek około dwóch godzin, podczas gdy dzień wcześniej gmina Włoszczowa uchwaliła swój budżet w zaledwie kilka minut, bez żadnej dyskusji.

Już na początku posiedzenia przewodniczący Komisji Budżetu Zbigniew Krzysiek zakomunikował, że jego komisja nie zaakceptowała projektu budżetu na 2022 rok.

Były starosta wypomniał miedzy innymi zarządowi, że nierówno traktuje gminy przy podziale środków finansowych. Jako przykład podał swoją gminę Moskorzew, na którą zarezerwowano w budżecie tylko 30 tysięcy złotych, podczas gdy w gminie Krasocin będą realizowane inwestycje za około 15 milionów. Na to samo zwrócił uwagę radny Jerzy Suliga, również były starosta.

W obronie Zarządu Powiatu stanął radny Leopold Kwapisz twierdząc, że w jego gminie Krasocin będą remontowane strategiczne drogi (Skorków i Świdno), na których odbywa się wzmożony ruch samochodów ciężarowych, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Kolejny radny opozycyjny Paweł Strączyński z gminy Secemin miał żal do władz powiatu, że nie porozumiały się wcześniej z wójtem gminy Secemin odnośnie przebudowy drogi powiatowej w Kuczkowie, na której gmina chce budować kanalizację, a powiat położyć wcześniej asfalt. Poprosił o podjęcie rozmów z wójtem w tej sprawie.

Starosta obiecał, że projektant drogi znajdzie rozwiązanie tego problemu. – Kanalizacja może pójść innym torem – stwierdził Dariusz Czechowski, dodając, że powiat pozyskał blisko 3,5 miliona złotych na tę drogę z budżetu państwa i wycofać się nie może. Jednocześnie podziękował włodarzom wszystkich gmin za współpracę i dofinansowanie inwestycji powiatowych.

Tuż przed głosowaniem nad budżetem, gdy emocje już opadły i atmosfera zaczęła robić się luźniejsza, radny Krzysiek, początkowo przeciwny budżetowi w takiej formie, zaczął negocjować z zarządem.

Powiedział, że wstrzyma się od głosu, jeśli starosta obieca mu dodatkowe pieniądze na gminę Moskorzew w przyszłym roku. – Dotrzymujemy słowa i kolega radny przekona się o tym – stwierdził Czechowski.

Po dwugodzinnej dyskusji, podczas której nie brakowało nerwowych sytuacji, ale i humoru, przewodniczący Matyśkiewicz zakomunikował: – Proszę o głęboki oddech i przystępujemy do głosowania.

15 radnych powiatowych, z których część uczestniczyła w obradach zdalnie, zagłosowała za budżetem, od głosu wstrzymał się tylko Zbigniew Krzysiek.

Starosta Czechowski podziękował za niemal jednogłośny wynik głosowania, a przewodniczący Matyśkiewicz za tak skonstruowany projekt budżetu. – Należą się gratulacje pracowitemu staroście i ambitnemu wicestaroście – powiedział.

Ja również gratuluję staroście i trzymam kciuki, aby wszystko udało się zrealizować. Podpisuję się pod tym budżetem dwoma rękoma – dodała wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Aneta Jończyk z gminy Krasocin.

Dariusz Czechowski – starosta włoszczowski

To budżet ambitny i odpowiedzialny, w którym zmalały wydatki bieżące, a wzrosły wydatki majątkowe. Na inwestycje chcemy przeznaczyć ponad 27 milionów złotych – w historii powiatu jeszcze nie było takiej kwoty.

 

 

Na koniec sesji Zbigniew Matyśkiewicz złożył wszystkim życzenia noworoczne. Uchwalenie budżetu zakończyło się brawami i wzniesieniem tradycyjnej lampki szampana przez radnych.

Budżet w liczbach
Dochody – 76,6 miliona złotych, wydatki – 84,4 miliona zł, w tym bieżące – 57,3 mln, majątkowe (inwestycyjne) – 27,1 mln; deficyt – 7,8 mln zł (zostanie pokryty z kredytu, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu); najdroższe działy: transport i łączność – 25,9 mln zł, oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 25,3 mln, administracja publiczna – 9 mln, pomoc społeczna – 6,4 mln; zadłużenie powiatu na koniec 2021 – 3,8 mln zł.
Największe inwestycje
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Scalenie gruntów wsi Bichniów - około 1,4 miliona złotych w 2022 roku (cały projekt opiewa na kwotę 5,7 miliona); projekt „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatu włoszczowskiego” - ponad 876 tysięcy złotych w przyszłym roku (cała inwestycja to kwota 1,5 miliona złotych).
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (15,8 mln zł): przebudowa i rozbudowa dróg Oleszno-Wola Świdzińska, Wymysłów-Ludynia oraz drogi w Seceminie (dotacja z gminy Krasocin – 300 tysięcy, wkład własny powiatu – 490 tysięcy, resztę sfinansuje budżet państwa);
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (12,6 mln)
: rozbudowa drogi w Kuczkowie – 4,3 mln zł (budżet państwa - 3,4 mln, wkład własny powiatu - 862 tysiące), rozbudowa ulicy Ogrodowej we Włoszczowie – 3,5 mln zł (budżet państwa – 2,8 mln, powiat - 702 tysiące), rozbudowa drogi w Skorkowie - 2 mln zł (budżet państwa - 1,6 mln, gmina Krasocin - 120 tysięcy, powiat - 282 tysiące), przebudowa drogi w Cieślach – 1,3 mln zł (budżet państwa – 1 mln, powiat - 262 tysiące), przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Kusocińskiego ze Wschodnią we Włoszczowie - 740 tysięcy, przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie – 477 tysięcy, budowa przejścia dla pieszych na ulicy Floriańskiej w Krasocinie - 270 tysięcy;
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (1,7 mln zł)
: dotacja dla szpitala na przebudowę oddziału chirurgii – 715 tysięcy zł, wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Gościencin-Silpia Mała – 333,7 tysiąca zł, dokumentacja na przebudowę drogi Ciemiętniki-Pilczyca – 300,2 tysiąca, dokumentacja na przebudowę wiaduktu wraz z dojazdami w Ropocicach – 97 tysięcy, dokumentacja na przebudowę ulicy Ogrodowej – 91 tysięcy, dokumentacji na przebudowę drogi w Kuczkowie – 90,2 tysiąca, dokumentacja na przebudowę drogi Czarnca-Kąty – 73,4 tysiąca, przebudowa drogi w Nowym Dworze – 41 tysięcy;

Środki własne powiatu: wykup gruntów pod drogi powiatowe – 795 tysięcy zł, montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego - 493,5 tysiąca, budowa przejścia dla pieszych na ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie - 320 tysięcy, budowa chodnika w Tarnawej Górze - 30 tysięcy, modernizacja ogrodzenia I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Wiśniowej we Włoszczowie – 20 tysięcy.

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ