Na najdroższej inwestycji drogowej w gminie Włoszczowa w tym roku, czyli osiedlu Brożka w mieście: (od lewej) Sławomir Owczarek, Roman Sybis, Grzegorz Dziubek i Grzegorz Dudkiewicz.

Remonty dróg w gminie Włoszczowa zakończone. Burmistrz z radnymi na wizytacji inwestycji. Mieszkańcy zadowoleni

Zakończyły się przewidziane na ten rok remonty i przebudowy dróg należących do Gminy Włoszczowa. 13 grudnia burmistrz z radnymi odwiedzili zakończone inwestycje. Mieszkańcy chwalili nowe nawierzchnie.

Największa tegoroczną inwestycją w gminie Włoszczowa, która rozpoczęła się już w 2022 roku, była kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka w mieście. Gmina przebudowała ponad 700 metrów zniszczonej nawierzchni, wymieniła oświetlenie uliczne na energooszczędne, wyremontowała miejsca postojowe i chodniki oraz przebudowała kanalizację deszczową.

Cała inwestycja kosztowała przeszło 4,7 miliona złotych, z czego 4,5 miliona (95 procent) dotacji Gmina Włoszczowa pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład, wkład własny samorządu wyniósł 237 tysięcy zł.

Jesienią zakończyły się też modernizacje pięciu krótszych odcinków na terenie gminy, które wykonano za pieniądze własne samorządu. Nowymi nakładkami asfaltowymi mogą pochwalić się od niedawna: ulica Sportowa we Włoszczowie (440 metrów za 432,5 tysiąca złotych), osiedle Tartak w mieście (458 metrów, koszt – ponad 278 tysięcy), Danków Duży (230 metrów, koszt – 183,5 tysiąca), Łachów (300 metrów, koszt – 195,5 tysiąca) oraz Łachów-Kozubiec (550 metrów, koszt – 426 tysięcy).

Kończymy przebudowy dróg na terenie gminy. Zostało już niewiele do zrobienia. W tym roku wyremontowaliśmy sporo dróg, nawet do pojedynczych posesji i przysiółków na terenach wiejskich. Chcemy, aby wszyscy mieszkańcy mieli jednakowy dostęp do infrastruktury drogowej, ułatwiający im codzienne funkcjonowanie – opowiadał 13 grudnia podczas wizytacji zakończonych inwestycji burmistrz Grzegorz Dziubek.

W przyszłym roku, jak informował burmistrz, gmina wyremontuje ulicę Konopnickiej w mieście, która nie miała uregulowanych kwestii geodezyjnych oraz ulicę Śląską, której właścicielem jest PKP (obecnie trwa proces przejęcia drogi od kolei). – Z tych przyczyn te drogi nie mogły być wyremontowane. Po zakończeniu tych procedur na pewno przystąpimy do ich modernizacji – zapewnia Grzegorz Dziubek.

/RB/

UDOSTĘPNIJ