Wizualizacja odnowionej, zabytkowej plebanii (archiwum Parafii)

Rozpoczęła się rewitalizacja centrum Włoszczowy. Zobaczcie, jak zmieni się budynek starej plebani w tym roku

Rozpoczęła się rewitalizacja centrum Włoszczowy od przebudowy zabytkowej plebanii, gdzie powstanie nowa kuchnia i stołówka dla najbiedniejszych, świetlica oraz muzeum. Inwestycja pochłonie prawie 3 miliony złotych.

Zadanie realizuje parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wspólnie z kieleckim Stowarzyszeniem Na Rzecz Ochrony i Promocji Sztuki Sakralnej Ars Sacra, które są partnerami społecznymi gminy Włoszczowa w tym przedsięwzięciu. Parafia otrzymała 75 procent dofinansowania z Unii Europejskiej na remont (jej wkład własny wyniesie około 740 tysięcy złotych, a całe zadanie pochłonie blisko 3 miliony). Zakończenie prac planowane jest do połowy listopada.

Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek przy budynku starej plebani, w której rozpoczął się właśnie remont (fot. Rafał Banaszek).

Cieszę się i dziękuję parafii oraz stowarzyszeniu Ars Sacra, że są naszymi partnerami. Dzięki temu stołówka brata Alberta zmieni swoje oblicze, spełni wymogi sanitarne i będzie służyć osobom potrzebującym. Powstanie też świetlica i muzeum regionalne. Poprawi się znacząco wizerunek centrum naszego miasta” – mówi burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek.

Warto nadmienić, że w budynku starej plebanii mieści się od ponad 25 lat lat stołówka Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta, która codziennie, w dni robocze wydaje od 150 do 200 posiłków najbiedniejszym mieszkańcom gminy. Kuchnia nie spełniała już wymogów sanitarnych i Sanepid groził jej zamknięciem. Dlatego zostanie wyremontowana i dostosowana do współczesnych standardów.

Modernizacja plebanii, w szczególności poddasza, umożliwi też zaadoptowanie nowo powstałych pomieszczeń dla potrzeb aktywizacji i integracji mieszkańców. Tutaj mają odbywać się spotkania o charakterze kulturalno-rozrywkowym, będzie świetlica, przeznaczona między innymi dla potrzeb organizacji pozarządowych. W budynku zostanie zamontowana winda.

Na starej plebanii znajdują się też pomieszczenia, w których przechowywane są cenne zabytki sztuki sakralnej, będące świadectwem kultury rozwijanej na tym terenie przez wiele stuleci. Przedmioty te przechowywane są obecnie w nieodpowiednich warunkach. Dlatego powstał pomysł o utworzeniu w tym miejscu muzeum regionalnego.

Ale to nie jedyne nowości, jakie przyniesie ze sobą wielki program rewitalizacji Włoszczowy. Przypomnijmy, że gmina Włoszczowa pozyskała w ubiegłym roku na swój projekt ponad 13,5 miliona złotych dofinansowania unijnego oraz około 1,8 miliona dotacji z budżetu państwa (całkowita wartość przedsięwzięcia to przeszło 22,6 miliona złotych).

Grzegorz Dziubek – burmistrz gminy Włoszczowa

“Takiego dofinansowania w kwocie ponad 15 milionów złotych gmina Włoszczowa nigdy w historii nie otrzymała, ale dzięki temu w ciągu najbliższych dwóch lat nasze miasto zmieni się nie do poznania, co zapewne przełoży się na jakość życia mieszkańców”.

Za te pieniądze powstanie między innymi strefa aktywności przy krytej pływalni (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, strefa piknikowa z altanami i grillami), rozbudowany zostanie Dom Kultury (sala baletowa i mały amfiteatr ze sceną i zadaszeniem spełniający rolę kina letniego), odnowiony rynek na Placu Wolności (nowa nawierzchnia, fontanna z efektami świetlnymi), odwodniona i kompleksowo przebudowana ulica Wiśniowa oraz zagospodarowana przestrzeń publiczna na osiedlach Brożka, Broniewskiego i Armii Krajowej. Przedsięwzięcia będą realizowane w latach 2019-2020.

Warto dodać, że część zadań w ramach programu rewitalizacji już wykonano w ubiegłym roku (chodzi o budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w mieście).

Przedsięwzięcia te, jak już wspomnieliśmy, gmina Włoszczowa będzie realizowała wspólnie z partnerami. A są nimi: Dom Kultury, Stowarzyszenie Ars Sacra, Starostwo Powiatowe oraz przedsiębiorca Paweł Bąk. Jak podaje Urząd Gminy – partnerzy ci będą organizowali postępowania przetargowe, natomiast gmina udzieli im merytorycznego wsparcia.

Gmina Włoszczowa, jak poinformował nas burmistrz, ogłosi niebawem przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Brożka i ulicy Wiśniowej wraz z przebudową tej drogi. Jeszcze w tym roku mają być ogłoszone przetargi na pozostałe inwestycje przewidziane w programie rewitalizacji miasta.

Rafał Banaszek

UDOSTĘPNIJ