Stan drogi powiatowej w Pilczycy w kierunku Ciemiętnik jest bardzo zły, ale już wkrótce się to zmieni.

Rozpoczyna się najdroższa inwestycja drogowa Powiatu Włoszczowskiego. Rusza rozbudowa drogi Ciemiętniki-Pilczyca

8,3 miliona złotych będzie kosztować rozbudowa 3,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Ciemiętniki-Pilczyca. To najdroższa tegoroczna inwestycja drogowa Powiatu Włoszczowskiego.

28 marca przedstawiciele Zarządu Powiatu podpisali umowę z wykonawcą – firmą Kami z Kurzelowa, reprezentowaną przez Katarzynę Kmitę.

Roboty drogowe rozpoczną się na skrzyżowaniu z drogą gminną w Ciemiętnikach, a zakończą na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 742 w Pilczycy. Niemal cały remontowany odcinek drogi będzie przebiegał przez tereny leśne.

W ramach inwestycji jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów, powstanie chodnik o szerokości 2 metrów, zjazdy z kostki betonowej i betonu asfaltowego, kanalizacja deszczowa.

Całe zadanie pochłonie przeszło 8,3 miliona złotych. Powiat Włoszczowski pozyskał na nie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości przeszło 5,8 miliona. Ze swojego budżetu przeznaczy blisko 1,25 miliona złotych. Taką samą kwotę przekaże Gmina Kluczewsko. Droga powiatowa z Ciemiętnik do Pilczycy ma być gotowa w ciągu 7 miesięcy.

Stan tej drogi jest zły i wymaga dostosowania do obecnie obowiązujących standardów. Dziękujemy wójtowi Gminy Kluczewsko i radnym Rady Gminy za dofinansowanie naszej inwestycji. Dzięki temu wsparciu uda się rozbudować aż 3,5 kilometra drogi – cieszy się starosta włoszczowski Dariusz Czechowski.

/RB/

UDOSTĘPNIJ