Przedstawiciele sołectwa Krasocin przekazują maseczki wicestaroście włoszczowskiemu Łukaszowi Karpińskiemu (fot. archiwum prywatne).

Sołectwo Krasocin uszyło 2 tysiące maseczek wielokrotnego użytku i przekazało potrzebującym

W ramach akcji zorganizowanej przez Radę Sołecką Krasocina uszyto blisko 2000 sztuk masek wielokrotnego użytku. Można je jeszcze odbierać u sołtysa.

Maseczki przekazano do tej pory Starostwu Powiatowemu, Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie, Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia oraz mieszkańcom sołectwa.

W społeczną akcję włączyły się: Jolanta Kaliszewska, Anna Kowalczyk, Anna Chajczyk, Maria Robak, Elżbieta Bała, Justyna Burdzyńska, Jadwiga Czaj, Barbara Kowalczyk, Barbara Skrobisz, Justyna Michałek, Urszula Skoczek, Anna Skoczek, Anna Kozera, Dorota Malicka, Anna Skrobisz, Anna Turek i Celina Włodarczyk.

Materiały do szycia przekazało włoszczowskie starostwo, Jolanta Kuśmierczyk, Grażyna Stańczyk, Mirosława Klimczyk, a także członkowie Rady Sołeckiej Krasocina: Wiesława Wdowiak, Krzysztof Kaczmarek i Roman Skrobisz oraz radni gminni – Edward Stańczyk i Krystian Pawłowski. Maseczki można jeszcze odbierać u sołtys Krasocina Mirosławy Klimczyk.

/RB/

UDOSTĘPNIJ