Uczestnicy LIV uroczystej sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji Święta Niepodległości. – W dzisiejszych czasach trzeba nam zgody i wzajemnego poszanowania – mówił przewodniczący rady

W dzisiejszych czasach trzeba nam zgody i wzajemnego poszanowania – mówił Zbigniew Matyśkiewicz podczas uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Posiedzenie odbyło się 10 listopada, w przeddzień obchodów 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Oprócz radnych, w posiedzeniu uczestniczyli też kierownicy powiatowych służb, inspekcji, straży, księża, kombatanci oraz mieszkańcy powiatu.

Tuż przed sesją Zarząd Powiatu na czele ze starostą Dariuszem Czechowskim udał się przed budynek starostwa, aby złożyć wiązankę kwiatów przed obeliskiem i tablicą upamiętniającą mieszkańców ziemi włoszczowskiej poległych w walkach o niepodległość oraz pomordowanych i więzionych w okresie sowieckiej okupacji i komunistycznego zniewolenia w latach 1945 – 1956.

Następnie na salę konferencyjną starostwa wprowadzono sztandar powiatu i odśpiewano hymn narodowy. Okolicznościowe przemówienie wygłosił tradycyjnie przewodniczący rady Zbigniew Matyśkiewicz.

Zbigniew Matyśkiewicz – przewodniczący Rady Powiatu

W dzisiejszych czasach potrzeba nam zgody i wzajemnego poszanowania. Wsłuchując się w głos drugiego Polaka, bez względu na różnice polityczne, wykażmy się czynami na rzecz rozwoju naszego powiatu, na rzecz rozwoju całego kraju. Nasza codzienna, sumienna i dobrze wykonywana praca, szanowanie symboli narodowych, pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych oraz przyzwoite życie to patriotyzm XX wieku. Trzeba pamiętać, że ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek. Pod biało-czerwonym sztandarem jest miejsce dla każdego z nas, niezależnie od jego poglądów, bo w każdym jest miłość do wolnej, niepodległej ojczyzny, dla której warto żyć. Niech żyje Polska!

Następnie młodzież z Zespołu Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica przedstawiła montaż słowno-muzyczny o tematyce niepodległościowej.

Na zakończenie Zarząd Powiatu wraz z przewodniczącym rady wręczyli dyrektor „Staszica” Marioli Kozie i trzem nauczycielom, którzy przygotowali uroczystą akademię (Wioletcie Banach, Monice Piance i Dawidowi Wójcikowi) podziękowania i róże, a uczniom słodkie upominki.

W obecnych czasach jest nam bardzo potrzebne, żeby pamiętać o naszych barwach narodowych, symbolach i o naszej tożsamości. Ja cieszę się, że nasza młodzież o tym pamięta, o tym przypomina i róbmy to cały czas – podziękował uczniom starosta włoszczowski Dariusz Czechowski.  

Po sesji jej uczestnicy mogli skosztować specjałów przygotowanych przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z Zespołu Szkół numer 3.

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ