Podczas przekazania pracowni OZE w szkole w Chlewicach: (od lewej) Beata Stańczyk, Anna Sowa-Konarska, Dominika Bryła, Sebastian Kosowski, Wioleta Koprowska, Andrzej Walasek i Justyna Wojdała (fot. UG Moskorzew).

W gminie Moskorzew otwarto drugą pracownię szkolną z zakresu odnawialnych źródeł energii. Skorzystają uczniowie z Chlewic

Ponad 50 tysięcy złotych kosztowała pracownia OZE, którą 18 grudnia uroczyście przekazano w Zespole Placówek Oświatowych w Chlewicach. To drugie takie przedsięwzięcie w gminie.

Pracownia powstała dzięki pozyskanej przez Gminę Moskorzew dotacji w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Kosztowała ponad 50 tysięcy złotych, z czego przeszło 45 tysięcy stanowiło dofinansowanie, pozostałą kwotę sfinansowała gmina.

Dzięki pozyskanej dotacji przystosowano salę lekcyjną w Chlewicach do potrzeb przeprowadzania innowacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Wyposażono ją w nowoczesny sprzęt multimedialny, meble, rolety zewnętrzne oraz zakupiono pomoce dydaktyczne, które zostaną wykorzystane w edukacji uczniów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Utworzenie pracowni OZE w szkole w Chlewicach pozwoli uatrakcyjnić lekcje, zwiększyć świadomość dzieci i młodzieży w zakresie odnawialnych źródeł energii, umożliwi prowadzenie obserwacji i doświadczeń – opowiadał wójt Moskorzewa Andrzej Walasek podczas przekazania pracowni.

To kolejna taka inwestycja w gminie. We wrześniu podobną pracownię OZE otwarto w Zespole Placówek Oświatowych w Moskorzewie. Kosztowała 55,5 tysiąca złotych, z czego 50 tysięcy wyniosło dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a resztę wkład własny gminy.

/RB/

Zobacz również:

Ekopracownia w Moskorzewie. Jedyna gmina z naszego powiatu z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

UDOSTĘPNIJ