Wójt Moskorzewa Andrzej Walasek (z lewej) dziękuje posłowi Bartłomiejowi Dorywalskiemu; w środku skarbnik gminy Magdalena Kowalik (fot. Bartłomiej Dorywalski).

Ekopracownia w Moskorzewie. Jedyna gmina z naszego powiatu z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

50 tysięcy złotych dofinansowania otrzymała gmina Moskorzew na projekt „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. To jedyna dofinansowana gmina z powiatu włoszczowskiego i jedna z pięciu w województwie.

10 sierpnia wójt Moskorzewa Andrzej Walasek wraz ze skarbnik gminy Magdaleną Kowalik podpisali umowę z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Ryszardem Gliwińskiem. W wydarzeniu uczestniczył też poseł Bartłomiej Dorywalski z Włoszczowy.

Dzięki pozyskanej dotacji w Zespole Placówek Oświatowych w Moskorzewie powstanie pracownia szkolna na potrzeby nauk przyrodniczych. Projekt obejmuje między innymi odnowienie sali, zakup elementów wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz niezbędnego sprzętu do analiz i doświadczeń.

Nowo powstała pracownia będzie miała charakter badawczo-laboratoryjny. Głównymi punktami zajęć będą doświadczenia i obserwacje. Uczniowie wdrażani będą do samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków, rozwiązywania problemów oraz stosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym. W programie zajęć istotną rolę będzie odgrywało kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych – opowiadają wnioskodawcy. 

Ekopracownia w Moskorzewie będzie gotowa do końca września. Jej koszt to 55,5 tysiąca złotych, z czego 50 tysięcy stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a resztę wkład własny gminy.

/RB/

UDOSTĘPNIJ