W ramach projektu przeprowadzono warsztaty muzyczne dla członków orkiestry (fot. OSP Krasocin).

Warsztaty muzyczne w krasocińskiej orkiestrze zintegrowały pokolenia

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie zakończyła roczny projekt pod nazwą „Aktywacja Edukacji Orkiestrowej III”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. To już trzecia edycja tego wydarzenia wsparta środkami rządowymi i dotacją gminy Krasocin.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty muzyczne, integrujące różne pokolenia w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Krasocin. Poszerzyło również ofertę edukacyjną w zakresie kształcenia słuchu, rytmiki, musztry.

Orkiestra coraz śmielej wykorzystuje w ten sposób potencjał doświadczonych członków orkiestry, którzy kontynuują edukację muzyczną. Ich umiejętności, wiedza, znajomość specyfiki edukacji i ludzi w orkiestrze, środowiska lokalnego jest niebywałym atutem do prowadzenia zajęć – mówi Bartłomiej Robak, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie.

Oprócz regularnych zajęć przeprowadzono również warsztaty eksperckie, prowadzone między innymi przez dwóch znanych dyrygentów – Sebastiana Perłowskiego i Tomasza Szymusia. Podsumowaniem całorocznej pracy były popisy orkiestry oraz szkółki muzycznej.

W całym projekcie udział wzięło udział ponad 70 osób, zarówno doświadczonych muzyków orkiestry, osób wchodzących do składu, jak i początkujących uczniów szkółki.

/RB/

Warsztaty z choreograf Iwoną Duszą (fot. OSP Krasocin).
UDOSTĘPNIJ