Betlejemskie Światło Pokoju przywieźli z Widnia przedstawiciele Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego.

Betlejemskie Światło Pokoju we Włoszczowie. Przywieźli je z Wiednia nasi harcerze i w niedzielę przekazali uroczyście mieszkańcom

15 grudnia delegacja Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego przekazała uroczyście w kościele Betlejemskie Światło Pokoju przywiezione  z Wiednia, a zapalone przez skautów austriackich w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Ceremonia przekazania płomienia z Betlejem odbyła się podczas popołudniowej mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin. Światło od harcerzy odebrał dziekan dekanatu włoszczowskiego Zygmunt Pawlik. Zgodnie z tradycją, po nabożeństwie uczestnicy zawiązali harcerski krąg na placu kościelnym, jednocząc się w ten sposób ze wszystkimi mieszkańcami. 

Betlejemskie Światło Pokoju jest już we Włoszczowie. Płomień może zabrać każdy na swój wigilijny stół (fot. Rafał Banaszek).

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, że ZHP otrzymuje je od słowackich skautów. Przekazanie światła odbywa się naprzemiennie – raz na Słowacji, raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują następnie światło dalej na wschód – do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Szwecji.

Delegacja włoszczowskiego Hufca ZHP przywozi Betlejemskie Światło Pokoju bezpośrednio z Austrii do Włoszczowy od 2016 roku. Od 2017 roku odbiera je jako oficjalna delegacja Związku Harcerstwa Polskiego. Od 2014 roku harcerze przekazują je w kościele parafialnym we Włoszczowie.

/RB/

UDOSTĘPNIJ