Uczestnicy symbolicznego otwarcia wybudowanego wodociągu w Rząbcu.

Wodociąg w Rząbcu i kanalizacja w Koniecznie symbolicznie otwarte. Inwestycje sfinansowała w całości Unia Europejska

3,8 miliona złotych kosztowała budowa wodociągu w Rząbcu i kanalizacji w Koniecznie, które dobiegły końca. 29 listopada odbył się odbiór końcowy i symboliczne otwarcie obu inwestycji, na które Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji pozyskał stuprocentowe dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

W odbiorze uczestniczyły władze samorządowe Gminy Włoszczowa, radni, sołtysi, pracownicy gminnej spółki wodociągowej oraz przedstawiciele wykonawcy.

W Rząbcu powstało 8 kilometrów sieci wodociągowej i 113 przyłączy do posesji mieszkańców. Koszt tej inwestycji wyniósł 2,6 miliona złotych. Z kolei w Koniecznie wybudowano 800 metrów kanalizacji sanitarnej i 8 przyłączy. Zadanie to pochłonęło 1,2 miliona złotych. Obie inwestycje sfinansowała w całości Unia Europejska.

Przed ujęciem wody w Koniecznie.

Prezes Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Paweł Strączyński dziękował za współpracę władzom Gminy Włoszczowa i radnym oraz firmie Budomont z Rzeszowa – wykonawcy obu inwestycji.

Bardzo się cieszę, że kolejna miejscowość doczekała się wodociągu. Inwestycji wodociągowych zostało już niewiele do zrealizowania w naszej gminie – mówił zadowolony prezes Strączyński, zachęcając jednocześnie mieszkańców Rząbca do podłączania się do sieci.

 

Ja powiem krótko – to co niemożliwe, stało się możliwe. Kiedy w grudniu 2014 roku obejmowałem urząd burmistrza, nakreśliłem wspólnie z Radą Miejską strategię dla miasta i gminy Włoszczowa, aby zapewnić mieszkańcom to, co już dawno im się należało, czyli wodociągi. Wtedy skromnie wyglądaliśmy pod tym względem na mapie województwa. Dzisiaj jesteśmy w Rząbcu, na granicy gminy Włoszczowa, ale również na finiszu zwodociągowania całej gminy – opowiadał burmistrz Grzegorz Dziubek.

Zachęcam mieszkańców Rząbca do podłączania się do wodociągu i korzystania z tego dobra, które zapewniliśmy, bo woda jest naprawdę dobrej jakości – apelował burmistrz. – Myślę, ze panią sołtys Rząbca będziemy dążyli do tego, żeby mieszkańcy realnie skorzystali z tego dobrodziejstwa XXI wieku – obiecał Michał Szafrański, radny Gminy Włoszczowa, sołtys sąsiednich Nieznanowic.

Prezes Strączyński i burmistrz Dziubek zapowiedzieli jednocześnie dalsze inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w gminie, między innymi budowę wodociągu w sąsiednim Wymysłowie i Michałowie oraz dokończenie kanalizacji w Koniecznie-Polu i Kurzelowie w przyszłym roku. – Mamy na to pozyskane środki finansowe i te zadania zostaną zrealizowane w 2024 roku – obiecał burmistrz Włoszczowy. Obecnie poziom zwodociągowanie gminy wynosi 99 procent, a skanalizowanie jest na poziomie 63 procent.

/RB/

UDOSTĘPNIJ