Odbierający wyremontowaną drogę powiatową z Komornik do Januszewic.

Wyremontowana droga Januszewice-Komorniki oddana do użytku. Władze powiatu apelują do kierowców o ostrożną jazdę (wideo)

W poniedziałek, 7 października odbył się odbiór końcowy przebudowanej drogi powiatowej z Januszewic do Komornik na odcinku blisko 1,7 kilometra. Powiatowi pomogła gmina Kluczewsko.

W odbiorze uczestniczyli między innymi wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, dwaj starostowie włoszczowscy Dariusz Czechowski i Łukasz Karpiński, członek Zarządu Powiatu i jednocześnie mieszkanka Januszewic Małgorzata Gusta, radna powiatowa Irena Orzechowska oraz wójt Kluczewska Rafał Pałka.

Drogę wyremontowano w ramach rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Oprócz nowej, poszerzonej nawierzchni wybudowano też znajdy na posesje mieszkańców z masy bitumicznej, które pierwotnie miały być zrobione z tłucznia. Rozwiązano również problem z odwodnieniem. Dodajmy, że przy nowej drodze jest też chodnik, który został wybudowany w ubiegłym roku.

Przebudowa drogi Januszewice-Komorniki pochłonęła przeszło 850 tysięcy złotych, z czego 50 procent kosztów sfinansował budżet państwa (426,5 tysiąca), 40 procent dołożyła gmina Kluczewsko (341 tysięcy), a pozostałe 10 procent wkładu inwestycyjnego (85,3 tysiąca) pokrył powiat włoszczowski.

W przyszłym roku planowana jest kontynuacja przebudowy tej drogi z Januszewic do Jakubowic. Powiat złożył również wniosek na dofinansowanie z funduszu powodziowego remontu odcinka Rudka-Komorniki. 

/RB/

UDOSTĘPNIJ