Pamiątkowe zdjęcie tegorocznych jubilatów z władzami samorządowymi gminy Moskorzew.

Złote Gody w gminie Moskorzew. Siedem par świętowało jubileusz 50-lecia wspólnego pożycia małżeńskiego

Siedem par z gminy Moskorzew obchodziło jubileusz Złotych Godów. Jubilaci otrzymali medale, kwiaty i listy gratulacyjne od władz samorządowych gminy.

Uroczystość odbyła się 24 września w Wiejskim Centrum Kulturalno-Turystycznym, gdzie przybyli jubilaci ze mszy świętej w ich intencji, odprawionej w miejscowym kościele parafialnym.

Spotkanie prowadziła Beata Jakus z Urzędu Stanu Cywilnego. Życzenia złożyli jubilatom wójt gminy Andrzej Walasek, przewodniczący Rady Gminy Sebastian Kosowski oraz gospodarz imprezy, dyrektor WCK-T Zbigniew Krzysiek.

Następnie odbyła się ceremonia dekorowania medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, której dokonały władze samorządowe gminy.

O jubilatach pamiętały też miejscowe przedszkolaki pod opieką Anny Walasek oraz uczniowie szkoły w Moskorzewie, którzy przygotowali część artystyczną. O oprawę muzyczną imprezy zadbał Sławomir Strzeszkowski.

Na koniec zaśpiewano jubilatom gromkie „Sto lat”, wzniesiono wspólny toast i zaproszono złote pary na słodki poczęstunek.

Jubilaci 2021
Jadwiga i Henryk Błaut, Anna i Jan Doniec, Grażyna i Wiesław Grajdek, Maria i Zygmunt Kwiecień, Elżbieta i Jan Młynarczyk, Elżbieta i Marian Szczerba, Anna i Stefan Wieczorek.

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ