Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni włoszczowscy jednogłośnie zagłosowali za ustanowieniem stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych.

Będą stypendia dla uzdolnionych uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w gminie Włoszczowa – zdecydowali radni miejscy

25 czerwca Rada Miejska we Włoszczowie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

Stypendia burmistrza Włoszczowy udzielane były do tej pory gimnazjalistom. Z uwagi na reformę oświatową i likwidację gimnazjów od nowego roku szkolnego 2019/2020, radni włoszczowscy musieli podjąć nową uchwałę regulującą zasady przyznawania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży szkolnej.

Teraz na pomoc stypendialną samorządu mogą liczyć również uczniowie klasy 7 i 8 podstawówki osiągający wysokie wyniki w nauce, w tym biorący udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

W ten sposób gmina chce promować osoby wybitnie uzdolnione i rozwijać uczniowskie talenty. Fundusze na realizację programu będą ustalane corocznie w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Miejską.

W ślad za tą uchwałą radni ustalili też zasady przyznawania stypendiów. Mogą je otrzymać uczniowie ostatnich dwóch klas podstawówek z gminy Włoszczowa, którzy w poprzednim semestrze uzyskali średnią ocenę minimum 5,0 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Maksymalna liczba stypendystów burmistrza na dany semestr nie może przekroczyć 25 osób. Wnioski o stypendium będą składać dyrektorzy szkół w terminie do 20 września (na pierwszy semestr) oraz do 20 lutego (na drugi semestr).

Wysokość stypendium będzie w granicach 100-200 złotych miesięcznie. Będzie przyznawane na dany semestr w pięciu ratach miesięcznych, przy czym pierwszy semestr obejmie miesiące wrzesień-styczeń, zaś drugi luty-czerwiec. Stypendium będzie wypłacane młodzieży przez Samorządowe Centrum Oświaty w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

/RB/

UDOSTĘPNIJ