Świetlica wiejska w Przybyszowie w trakcie gruntownej odnowy.

Budynki użyteczności publicznej w gminie Moskorzew przechodzą wielką metamorfozę. Samorząd nie zapomina też o wodociągach

Wraz z poprawą warunków pogodowych roboty budowlane w gminie Moskorzew ruszyły pełną parą. Nie tylko drogi zyskują nowe nawierzchnie. Wójt Andrzej Walasek nie zapomina też o innych, ważnych inwestycjach służących lokalnej społeczności.

Obecnie trwają intensywne prace związane z budową nowego ujęcia wody ze stacją uzdatniania w Chebdziu oraz nitki wodociągowej na odcinkach Chebdzie-Lubachowy- Damiany oraz Chebdzie-Przybyszów-Moskorzew wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci. Wartość tych robót budowlanych wyniesie około 6,5 miliona złotych, w tym dofinansowanie w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi przeszło 6 milionów, resztę sfinansuje budżet Gminy. Wykonawcą robót jest firma Sigma z Niegowy.

To nie jedyne zadanie związane z rozwojem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Moskorzew. Trwają również prace związane z modernizacją ujęcia wody w Moskorzewie (wartość zadania to prawie 900 tysięcy) oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków (ponad 2 miliony).

W marcu rozpoczęły się również pierwsze prace przy modernizacji budynków użyteczności publicznej. Jako pierwszy zmienia swój wizerunek budynek świetlicy wiejskiej w Przybyszowie. Ponadto w ramach tego samego projektu wyremontowany zostanie też budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubachowach.

W zakres robót budowlanych będą wchodzić między innymi wymiana pokryć dachowych, ocieplenie ścian, zagospodarowanie terenu wokół oraz likwidacja barier architektonicznych, celem ułatwienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami. Budynki modernizuje firma Dachy-Galiński ze Słupi. Wartość robót wyniesie ponad 800 tysięcy złotych, w tym większość kosztów pokryje Polski Ład (edycja szósta – PGR).

To nie jedyne budynki gminne, które w tym roku przejdą metamorfozę. Nową elewację oraz przebudowany parking zyska również Gminny Ośrodek Kultury w Chlewicach. Zmodernizowany zostanie także budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Damianach oraz dokończony remont wewnątrz strażnicy OSP w Chlewskiej Woli. Gmina przeznaczy na ten cel około 1 milion złotych, z czego większość kosztów sfinansuje Polski Ład (ósma edycja).

Również Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzewie zostanie przebudowane i wyposażone. Na ten cel Gmina Moskorzew pozyskała ponad 325 tysięcy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki dofinansowaniu unijnemu centrum zyska nową elewację, orynnowanie oraz zmodernizowany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Docieplone zostaną również piwnice wraz z częścią podziemną. Ponadto pomieszczenia budynku będą pełnić nowe funkcje. Powstanie między innymi sala do gry w tenisa stołowego, czy sala muzyczna. Obiekt zostanie również wyposażony w nowoczesny sprzęt nagłaśniający oraz system alarmowy. Całkowita wartość projektu to ponad 520 tysięcy.

W ramach inwestycji pod nazwą „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moskorzew” samorząd wybuduje mieszkańcom nitkę wodociągową w miejscowości Dalekie i zakupi agregat prądotwórczy. W tym samym projekcie mieści się także generalny remont budynku Urzędu Gminy w Moskorzewie. Obiekt użyteczności publicznej, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy, zyska między innymi nowy dach, elewację, fotowoltaikę oraz zostanie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość tej inwestycji wyniesie ponad 2,1 miliona złotych i zostanie sfinansowana w większości przez Polski Ład, z którego gmina otrzymała 2 miliony dofinansowania.

Jak widać, budżet 2024 jest wyjątkowo trudny do wykonania, z uwagi na zaplanowaną ilość zadań inwestycyjnych, ale mam nadzieję, że przy wsparciu mieszkańców uda się zrealizować wszystkie zadania i udowodnić, że nawet mały samorząd może dorównać tym większym – mówi wójt Andrzej Walasek.

 

/RB/


Andrzej Walasek

 

UDOSTĘPNIJ