Rewitalizowany będzie zbiornik wodny w Pilczycy. Pojawią się przy nim między innymi elementy małej architektury.

Gmina Kluczewsko przeznaczy na inwestycje prawie 48 procent wszystkich wydatków. – To historyczny budżet – mówi wójt

29 grudnia Rada Gminy Kluczewsko przyjęła jednogłośnie budżet gminy na 2022 rok. Jest on rekordowy pod względem wydatków na inwestycje.

Dzięki Polskiemu Ładowi zostaną wyremontowane i przebudowane drogi gminne za łączną sumę 8,9 miliona złotych. Będą to kilkukilometrowe odcinki: Januszewice-Stanowiska (około 3 kilometry) oraz Kluczewsko-Praczka-Sudzinek (około 5 kilometrów).

Z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dofinansowania z Ministerstwa Sportu gmina przeznaczy ponad 1,6 miliona złotych na rozwój infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych w szkołach (w planach jest między innymi budowa mini stadionu w Dobromierzu). 2,8 miliona złotych pochłonie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy.

W dalszym ciągu będzie kontynuowana rewitalizacja – w tym roku zarezerwowano na ten cel ponad 3,2 miliona złotych. Oprócz prac wewnątrz budynku zabytkowej wozowni w Kluczewsku, rewitalizację przejdzie zbiornik wodny w Pilczycy, gdzie między innymi pojawią się elementy małej architektury.

Gmina zmodernizuje też zbiornik wodny w Stanowiskach oraz ureguluje stan prawny zbiornika w Bobrowskiej Woli, na co przeznaczy w sumie 94 tysiące złotych.

Bardzo dużo będzie się działo, jeśli chodzi o infrastrukturę kanalizacyjną. 2 miliony złotych zabezpieczono na opracowanie dokumentacji i budowę kanalizacji sanitarnej w Brześciu. Kolejne ponad 1,7 miliona pochłonie budowa sieci w Bobrowskiej Woli, Kolonii Bobrowskiej Woli oraz Miedzianej Górze. W Rączkach postanie nowy wodociąg, a w Nowinach rozpoczną się prace projektowe wodociągu.

Samorząd nie zapomina o strażach pożarnych. W ramach funduszy sołeckich zostaną zakupione dwa używane samochody pożarnicze dla strażaków z Januszewic i Rzewuszyc o wartości około 20 tysięcy złotych każdy.

10 tysięcy zarezerwowano na przygotowanie dokumentacji i budowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Mrowinie. 20 tysięcy będzie kosztowało zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Jeżowcu (środki z funduszu sołeckiego). 80 tysięcy zabezpieczono na rozbudowę oświetlenia ulicznego. 100 tysięcy pochłonie modernizacja dróg gminnych.

Gmina Kluczewsko wesprze też powiat, przekazując blisko 100 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej Ciemiętniki-Pilczyca oraz 77 tysięcy na remont drogi Komorniki-Rudka.

Samorząd pomoże także służbom mundurowym we Włoszczowie, przeznaczając 20 tysięcy na zakup samochodu służbowego dla policji oraz 10 tysięcy na remont elewacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rafał Pałka – wójt Kluczewska

Projekt budżetu na 2022 rok jest historycznym pod względem ilości wydatków inwestycyjnych i zapewnia zrównoważony rozwój gminy Kluczewsko.

 

 

 

Budżet w liczbach
Dochody – 37,8 mln zł, wydatki – 44,1 mln, w tym bieżące – 23 mln, majątkowe – 21 mln (47,7 procent wydatków); deficyt – 6,3 mln zł (zostanie pokryty kredytem w wysokości 820 tys. zł, wolnymi środkami finansowymi w kwocie 1,3 mln oraz niewykorzystanymi środkami – 4,1 mln); najdroższe działy: oświata – 8,6 mln zł, pomoc społeczna, w tym świadczenia rodzinne – 6,2 mln; zadłużenie gminy na koniec 2021 – 3,8 mln zł.

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ