Wójt Andrzej Walasek pokazuje 70-metrowe studnie wiercone z 1986 roku w Chebdziu. W tym miejscu powstanie nowe ujęcie wody.

Gmina Moskorzew pozyskała 2 miliony złotych dotacji na wodociąg i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gmina Moskorzew podpisała ostatnio umowy na dofinansowanie dwóch ważnych inwestycji. Chodzi o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody z odcinkami sieci wodociągowej.

Przydomowe oczyszczalnie powstaną niemal we wszystkich miejscowościach gminy. Na budowę 61 oczyszczalni gmina Moskorzew pozyskała ponad 804 tysiące złotych dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cała inwestycja ma pochłonąć ponad 1,2 miliona. Wykonanie tych oczyszczalni, jak twierdzi wójt gminy, przyczyni się do polepszenia warunków życia mieszkańców oraz poprawy jakości środowiska naturalnego.

Drugim priorytetowym zadaniem będzie budowa studni w Chebdziu, która zasili w bieżącą wodę jej mieszkańców oraz okoliczne miejscowości takie jak Przybyszów i Lubachowy. Ujęcie to zostanie połączone z wodociągiem w Damianach, Chlewicach i Moskorzewie. Inwestycja ta będzie kosztować ponad 1,5 miliona złotych, z czego dotacja unijna stanowi prawie 1 milion. Głównym celem tego zaplanowanego na dwa lata przedsięwzięcia jest poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom oraz zabezpieczenie ciągłości dostaw.

Budowa kolejnego ujęcia wody z rozbudową wodociągu była bardzo długo oczekiwaną inwestycją przez mieszkańców tej części gminy. Jeśli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków, to w tym roku chcemy rozpocząć prace w terenie i zakończyć wiosną przyszłego roku, gdyż będzie to inwestycja realizowana metodą „zaprojektuj – wybuduj” – informuje wójt Moskorzewa Andrzej Walasek.

/RB/

UDOSTĘPNIJ